Начало

« Април 2016  
SuMoTuWeThFrSa
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Заглавие: Възкресение Христово
« Април 2016  
SuMoTuWeThFrSa
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30

„Обикнете ближния! И дверите на радостта ще се отворят за вас и Възкръсналият Христос ще посрещне вашата възкръснала в любовта душа. И това е всичко! Толкова малко очаква от нас Господ! В това е нашият рай! Това е нашето Възкресение! Обикнете любовта и ще бъдете живи чрез Възкръсналия в страданията на любовта Спасител!” Схиархимандрит Виталий Сидоренко

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ВТОРА СЛЕД ПАСХА, ТОМИНА НЕДЕЛЯ: „НЕ БЪДИ НЕВЯРВАЩ”

Автор: 
Митрополит Климент (Капалин)

Името на апостол Тома е добре известно. За него знаят даже тези, които не ходят в храма и никога не са държали в ръцете си Свещеното Писание. Така наричат и човека, който се съмнява – „Тома неверни”.

Източник: 
www.eparhia-kaluga.ru

ЗА ЖИВОНОСНИЯ ИЗТОЧНИК. В ПЕТЪК НА СВЕТЛАТА СЕДМИЦА

Автор: 
Митрополит Владимир (Иким)

Светли петък е светъл със своята живоносна сила. През цялата седмица върху нас се излива благодатта на Божествената любов, разкривана от Пресветлото Христово Възкресение. И ето, изглеждало, че когато дошло време да се умали тържествения благодатен поток, се открива нов животворен източник. В Светли петък се чества иконата на Божията Майка „Живоносен Източник”. Празнуването било установено в памет на обновлението на храма в Константинопол, наричан „Живоносен Източник”, и чудесата, извършени там.

Източник: 
www.komiprav.ru

СЛОВО СЛЕД КРАЯ НА ПАСХАЛНАТА ВЕЛИКА ВЕЧЕРНЯ НА ПРАЗНИКА НА СВЕТЛОТО ХРИСТОВО ВЪЗКРЕСЕНИЕ

Автор: 
Митрополит Меркурий (Иванов)

Приветствам вас, скъпи отци, братя и сестри, всички, които сте се събрали под сводовете на този свят храм, и тези, които са се събрали в други храмове, които прославят Възкръсналия Господ.

Източник: 
www.rostoveparhia.ru

СЛОВО В ПАСХАЛНАТА НОЩ

Автор: 
Митрополит Меркурий (Иванов)

В тази нощ ние ставаме съпричастни на най-великото и най-важното събитие за човешкия род – Възкресението от мъртвите на нашия Господ и Спасител Иисус Христос.

Източник: 
www.rostoveparhia.ru

БЛАГОДАТНИЯТ ОГЪН

Автор: 
Александра Карамихалева

На мяс­то­то, къ­де­то е пог­ре­бан и въз­к­ръс­нал Гос­под Ии­сус Хрис­тос, вся­ка го­ди­на на Ве­ли­ка съ­бо­та от ве­ко­ве до днес се по­я­вя­ва не­бе­сен огън. За да да­ти­рат на­ча­ло­то му, цър­ков­ни­те ис­то­ри­ци се ос­ла­нят на пи­са­ни­я­та на све­ти­те от­ци Гри­го­рий Ни­сийс­ки (IV век) и Йо­ан Да­мас­кин (VIII век), ко­и­то лич­но са би­ли в Йе­ру­са­лим и ста­на­ли сви­де­те­ли на то­ва чуд­но яв­ле­ние.

НА ПРАГА НА СВЕТЛОТО ХРИСТОВО ВЪЗКРЕСЕНИЕ (Слово след края на Божествената литургия на Велика събота)

Автор: 
Московски и на цяла Русия патриарх Кирил

Сърдечно приветствам всички вас с Велика събота. Литургията на Велика събота се съединява с вечерня, а според църковния обичай и Устава празникът започва от вечерта. По такъв начин, с тази Божествена литургия, която се съпровожда с преобличане на свещенослужителите в светли одежди, ние вече се докоснахме до празника на Светата Пасха и Евангелието от Матея, което ние чухме, вече ни разказва за Възкресението.

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Тайна покаяния. Великопостные проповеди (2001-2011), М., 2012

ЗА ПРИЕМАНЕТО НА КРЪСТНАТА ЖЕРТВА

Автор: 
Схиархимандрит Авраам (Рейдман)

В имeто на Отца и Сина и Светия Дух! Днес ние с вяра възпоменаваме събития от дълбоката древност - как преди много векове нашият Господ Иисус Христос пострадал заради нас: бил разпнат на Кръста и погребан. Молитвите, които се произнасяха сега на богослужението, свещените песнопения, обредите, символизиращи погребението на Спасителя – всичко това е установено от светите отци, за да възбудят и укрепят в нас вярата, че Господ ни е изкупил със Своята Кръстна смърт.

Източник: 
Игумен Авраам Рейдман, Евангельские поучения, М., 2006

ПРОПОВЕД НА ВЕЛИКИ ПЕТЪК

Автор: 
Архимандрит Мелхиседек (Артюхин)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес е денят за възпоменаване на Светите спасителни Страдания на нашия Господ Иисус Христос. Пророк Исаия ни говори за Христос разпнатия, за Христос измъчвания: „Той бе изпоранен за нашите грехове и мъчен за нашите беззакония; наказанието на нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме”.

Източник: 
www.optina-msk.ru