СЛОВО НА ПРАЗНИКА НА ПРОРОКА БОЖИ ИЛИЯ

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

Днес е празникът на светия Божи пророк Илия. Пророк Илия бил велик и страшен предвестник на Божията воля и на Божията правда, той през целия си живот предпазвал своя народ от езическата съблазън и се борил с езическата лъжовна вяра със силата на своята молитва, със силата на своето слово и с чудодействена сила.

Струва ни се, че борбата с езичеството е престанала да бъде актуална. Две хиляди години съществува Църквата Христова, две хиляди години тя призовава хората към най-високия Божествен идеал за живот, който бил посочен от Самия Христос. Струва ни се, че е просто: да следваме този идеал, да го въплъщаваме в живота и да получаваме от Бога това, което Той обещал на всеки, който Го обича и който слуша Неговото слово. А Господ обещал живот и живот в изобилие (вж. Ин. 10:10) – пълнота на човешкото битие, която започва тук, в тази земна човешка реалност, и преминава във вечността, в непомръкващото Божествено Царство. Бог ни е обещал завладяваща перспектива на битието, която не се ограничава със седемдесет или осемдесет години човешки живот. Какви могат да бъдат другите, лъжливи богове, каква сила може да заслони тази перспектива за вечен живот?

Но ние знаем, че идолите са живи и те засланят тази перспектива. До съвсем неотдавна такъв идол беше човешка идея, която беше съединена с политическа практика. Такова съединение на идеи с политическа практика ние наричаме идеология. Тази идеология е сформирала свои ценности, създала е свои идоли. Нали идолът - това е ръкотворен бог, който физически се прави от човешки ръце и тогава се появяват истукани, на които се покланят нещастните заслепени хора. Но идолът може да бъде резултат от друга човешка дейност - мисловна и тогава на светлина се появяват лъжливи ценности и лъжливи идеологии, които затварят за човека пътя към Бога. Както поклонението на идолите било свързано с кръв, защото се съпровождало от кръвни жертвоприношения, така и човешките идеологии принасят на олтара на идолите човешки животи - погубени животи, загубени за земния живот и за Царството Божие.

Може да изглежда, че всичко това е в миналото и сега няма никаква опасност от идолопоклонство. Това е дълбоко заблуждение, защото и днес хората лепят със своите ръце идоли, ръкотворни богове, големи и малки: това е новата психология на битието и философията на живота, която е свързана с непременно богатство, с успех, с власт, с пари; това е новата философия на битието, която се обръща не към разума, а към стомаха и кесията на човека, която именно с тези човешки страсти, с тяхното разкрепостяване и удовлетворяване свързва такова понятие като пълнота на живота. В съзнанието на съвременния човек живот в изобилие – това е, когато ям до насита и това, което искам; когато удовлетворявам всички свои инстинктивни потребности без всякакво ограничение; когато придобивам всичко, което искам да придобия; когато вземам власт толкова, колкото мога да взема. И за поклонение на тези идоли се мобилизират силите не само на хората, но и на обществата и държави.

А какво става в човешкото общежитие, когато хората се покланят не на Бога, а на идолите? Идолите разкрепостяват инстинкта, идолите разкрепостяват страстите А хората, живеещи по закона на страстта, не могат да живеят заедно. Те могат да се експлоатират един друг - материално, духовно, физически; те могат даже своите инстинкти да експлоатират и да извличат от това пари или власт, а ето да обедини хората идолопоклонството е неспособно, защото в основата на обединението винаги лежи стремежа хората да бъдат един с друг. Това може да стане тогава, когато хората се обединяват от идеал, от общи ценности. Църквата Христова провъзгласява тези общи за всички ценности и общи идеали.

Нека се молим Господ да даде сили на нашия народ да преодолява изкушенията на идолопоклонството, да пази православната вяра, да пази духовните съкровища и ценности, утвърждавани от нея. И вярваме, че Господ ще наклони към нас милостта си. Вярваме, че в отговор на вярата, на желанието да живеем според Неговия закон Той ще укрепи всички нас да вървим по този път, който Сам Бог е открил пред нас, с който Господ ни е дал възможност да вървим към Неговото Божествено и непомръкващо Царство. Амин.

 

Превод със съкращения: Иконом Йоан Карамихалев

Източник: 
www.patriarchia.ru