Начало

СЛОВО В НЕДЕЛЯ НА ЗАКХЕЯ

Автор: 
Митрополит Меркурий (Иванов)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Ние днес чухме на Литургията евангелското повествование за човека, който бил достатъчно известен в Йерихон. Това бил човек, който събирал данъци, Закхей. Най-вероятно, той се ползвал от тези привилегии на властта, които му били дадени. Закхей, този знатен човек, когото всички добре познавали, чул, че Господ преминава през Йерихон, бяга пред тълпата, опитвайки се да види Господа – само да Го види. Бяга като момче, народът му се присмива. А Закхей все бяга и бяга след тази тълпа.

Източник: 
www.rostoveparhia.ru

Беседа “Лозата и виното в света на Библията”, на 25 януари 2017 в ателие-книжарница "Къща за птици" в София

Виното е радост за сърцето и утеха за душата, кога се употребява умерено и навреме... На гощавка при вино не укорявай ближния и го не унижавай във време на веселието му" (Сир. 31:33, 36)

През 2017-а година новият цикъл беседи „Библейски образи и символи" - част от поредицата „Книгата на книгите", продължава с тема, посветена на виното и лозата в Библията.

Източник: 
Православие.БГ

НЕДЕЛЯ НА ЙЕРИХОНСКИЯ СЛЕПЕЦ

Автор: 
Игумен Максим (Рыжов)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес ние чухме евангелското четиво за изцелението на йерихонския слепец.  Веднъж Спасителят отишъл в град Йерихон. По пътя се срещнал със слепец, който, узнал, че Спасителят минава покрай него, извикал: „Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме!” (Лк. 18:38). Господ чул вопъла на  нещастния човек, откликнал на него и изцелил слепия, дарувал му зрение и посочил причината, поради която този човек получил изцеление. Той казал: „Твоята вяра те спаси” (Лк. 18:42).

Източник: 
www. trinity.kmail.ru

СТЪЛБ НА ПРАВОСЛАВИЕТО (слово за св. Атанасий Велики)

Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

Стълб си бил на православието, като си утвърдил Църквата на божествените догмати, свещеноначалниче Атанасие, защото, като си проповядвал Сина Единосъщен на Отца, си посрамил Ария. Отче преподобни, моли Христа Бога да ни дарува велика милост.”

НАЛИ ДЕСЕТИМАТА СЕ ОЧИСТИХА?

Автор: 
Киевски митрополит Владимир (Сабодан)

Всеки от нас, слушайки евангелското повествование за изцелението на десетте прокажени, чувства в дълбочината на душата си благост и заедно с това упрек от въпроса на Христос: „Нали десетимата се очистиха? а де са деветте?” (Лк. 17:17). Нима тези деветима били толкова коравосърдечни, нима те не изпитвали потребност да се върнат, да паднат в нозете на Изцелителя и да Му въздадат хвала?

Източник: 
www.mitropolit.kiev.ua

ГЛАВНАТА ТЕМА НА ПРОПОВЕДИТЕ НА ХРИСТА Е ПОКАЯНИЕТО

Автор: 
Митрополит Марк (Головков)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днешният неделен ден, когато Църквата още продължава да празнува великото събитие на Кръщението Господне, тя насочва нашето внимание към това събитие, а също към това, което последвало след него. В днешното неделно Евангелие от Матея ние чухме краткото евангелско повествование, в което се говореше за това, че Спасителят след Своето кръщение се преселил от Назарет в крайезерния град Капернаум.

Източник: 
www.ryazeparh.ru

СЕКИРАТА ВЕЧЕ ЛЕЖИ ПРИ КОРЕНА НА ДЪРВЕТАТА (слово на Събор на Предтечата и Кръстителя Господен Йоан)

Автор: 
Протойерей Александър Шаргунов

Кой чува днес гласът на викащия в пустинята? От пустинята дошъл Предтечата в градовете и селата, които духовно били също пустиня. Колко близко се намира тази нажежена пустиня край Мъртво море до нашия днешен живот! Колко очевидно би трябвало да стане сега за всички, че животът без Бога се превръща в пустиня. И да не забравяме още един, твърде разбираем за нас факт: голямото мълчание на пет века предшествало пророческия глас на Йоан.

Източник: 
www.ruskline.ru

ПРОПОВЕД НА БОГОЯВЛЕНИЕ

Автор: 
Протойерей Димитрий Смирнов

„Тогава Иисус дохожда от Галилея на Иордан при Иоана, за да се кръсти от него. А Иоан Го възпираше и думаше: аз имам нужда да се кръстя от Тебе, а Ти ли идеш при мене” (Мат. 3:13-14). По-късно апостол Павел казал, че без всякакво разсъждение и предупреждение по-малкият се благославя от големия. Иоан като Пророк знаел, че Този, Който е дошъл при него, е повече от него.

Източник: 
www.dimitrysmirnov.ru

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ

Автор: 
Протойерей Олег Шабалин

Ние дойдохме днес в храма, за да почетем паметта на свети Василий Велики. И разбира се, преди всичко да възпоменем събитието от живота на нашия Господ, което станало на 8-я ден след Неговото Рождество. По тогавашния обичай, донасяли в храма първородния младенец, за да му нарекат име, за да изпълнят обреда обрезание.

Източник: 
www.tagilsergiya.ru

В ДУХОВНИЯ ЖИВОТ НЕ МОЖЕ ДА ИМА ПОКОЙ (проповед на празника на първомъченик Стефан)

Автор: 
Йерей Георгий Малов

Братя и сестри, днес Православната Църква отбелязва паметта на светия апостол първомъченик архидякон Стефан. Той е първият от мъчениците, който открил този път на страдания заради Христос. Неговите славни подвизи, неговия живот удивляват всички нас. Той произхождал от седемдесетте апостоли, бил поставен от тези апостоли в числото на седемте дякони в служение при трапезата на вдовиците и бедните християни. Бил главният от седемте дякони, затова го нарекли архидякон.

Източник: 
www.bratsk-pravoslavny.ru