За нас

Версия за печатВерсия за печат
"Дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях"
(Матей 18:20)

Сайтът "Православна младеж" е пуснат официално в интернет в края на 2008 год. за Рождество Христово. Това е първият в България Православен младежки сайт. Той е създаден за слава Божия от група млади хора с любезното съдействие на свещенослужителите от храм "Св. София – Премъдрост Божия" в град София. Освен споменатите в екипа, за осъществяването на проекта участваха много хора, на които изказваме специални благодарности.

Мисия:

Да свидетелства за Христовата истина в едно общество, което все повече се отчуждава от Бога и да бъде алтернативно място за всички, които търсят Истината.


Основна цел:

Да разпространява и утвърждава Православната вяра, православния мироглед и начин на живот сред младите хора и да създаде у тях стремеж към следване на Христа Спасителя.


Специфични цели:

1. Създаване на интернет пространство на православните млади хора, където те да могат да се запознават, да общуват, да разменят идеи и да имат възможност да публикуват свои материали.
2. Създаване у младите хора на гражданска православна позиция по различни съвременни проблеми.
3. Все повече млади хора да участват в църковните богослужения.
4. Създаване и поддържане на връзки с православни младежки организации в страната и чужбина.

Редакционен екип | Технически екип


« Предишна

 

Десислава Боянова

Десислава Боянова

Завършила Езикова Гимназия "Пловдив", гр. Пловдив, притежава бакалавърска и магистърска степен по биомедицина от Julius-Maximilians-Universitat във Вюрцбург, Германия. В момента прави докторантура по биомедицина в същия университет. В свободното си време пее в хора на руската православна църква във Вюрцбург или се занимава с музика и пеене. Любимите й занимания са пътувания и фотография. Интересите й са свързани с туморна биология, биоинформатика, генетика и имунология.

 

Явор Ялъчков

Явор Ялъчков

Завършил Езикова Гимназия "Пловдив", гр. Пловдив и специалност "Психология" в Goethe-Universitat, Франкфурт на Майн, Германия. В момента е докторант по психология и студент по медицина в същия университет. Интересите му са свързани с:
- етиология, диагностика, лечение и превенция на зависимост от психоактивни вещества (наркомании) и други психични заболявания.
- функционални мозъчни изследвания (функционален ядрено-магнитен резонанс, магнетоенцефалография и други методи на невронауките)
- когнитивни и афективни невронауки, биопсихология, невробиология.

 

Георги Балабанов

Георги Балабанов

Завършил Езикова Гимназия "Пловдив", гр. Пловдив и бакалавърска степен по "Индустриален мениджмънт" в ТУ-София, филиал Пловдив. В момента прави магистратура по Индустриален мениджмънт в немския факултет на ТУ-София.
Интереси: управление на качеството, производствен мениджмънт, творенията на Св. Отци.