Конкурс за българските семинаристи и студенти по богословие, посветен на дяконията и милостинята (до 31 януари 2014 г.)

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Радослав Кирков, координатор в Милостив.орг
Добрия самарянин

Господ Иисус Христос и светите апостоли ни учат, че грижата за ближните, нуждаещите се, болните, бедните, сираците, вдовиците, затворниците е дълг за всеки християнин. Много са примерите на милостиня и милосърдие, които светите отци и православните авторитети са извършвали от древни времена до днес. Св. безсребърници Козма и Дамян Римски са лекували даром и са подпомагали сиромаси с имуществото си; св. Николай тайно дарил пари на беден баща, за да го спаси от голям грях; св. Йоан Милостиви е бил милосърден и щедър; св. Филарет Милостиви дарявал на сиромаси всичко, което имал; преп. Параскева Българска също раздала целия си имот на бедните; св. Йоан Шанхайски и Санфранциски създал дом за сираци и се грижил за изоставени деца; старецът Паисий Светогорец помагал на бедни хора, деца и вдовици. Преди 9 септември 1944 г. Българската православна църква основава и поддържа детски лагери, ясли, градини, забавачници и игрища, занаятчийски училища, млечни кухни за родилки, детски юношески столове и трапезарии, сиропиталища, старопиталища и др. След падането на комунизма тази типично църковна дейност отново започва да се възражда, като са създадени кухни за бедни, дом за сираци, църковни училища, православни детски лагери, център за духовно обгрижване на наркозависими лица. Много български свещеници посещават и се грижат за затворници и пр.

Вдъхновени от примера, даден ни от светите отци и от членовете на БПЦ - миряни и свещеници, създателите (православни българи) на сайта milostiv.org организираме конкурс, посветен на дяконията и милостинята. Конкурсът се състои от две части: І-ученическа и ІІ-студентска.

І. ПЪРВА ЧАСТ: За ученици от Софийска и Пловдивска духовна семинария

ТЕМА на есето: Дяконията като начин на служение в Православната църква

ЦЕЛТА на конкурса е да стимулира участниците да разсъдят за мястото на църковната социална дейност в съвременния свят и да предложат своите виждания за грижата за ближния. Семинаристите се приканват да представят своите идеи за това, как те лично биха могли да помогнат и (или) как, като свещенослужители, биха призовали хората да се грижат за нуждаещите се.

НАГРАДИ:
• 1-во място - 1200 лв (целогодишна стипендия по 100 лв на месец)
• 2-ро място - 600 лв (целогодишна стипендия по 50 лв на месец)
• 3-то място - парична награда 300 лв.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В конкурса могат да участват семинаристи от Софийска духовна семинария и Пловдивска духовна семинария от трети, четвърти и пети клас.

Електронна поща за изпращане на творбите: milostiv.org@gmail.com

За участие в конкурса, моля изпратете ни:
• Есе (обем между 5 и 6 страници).
• Трите имена.
• Названието на семинарията, в която учите.
• В кой клас сте.
• Кратки биографични данни (до 250 думи).

ІІ. ВТОРА ЧАСТ: За студенти по богословие от четирите православни богословски школи в България

ТЕМА на есето: Милостинята като висока добродетел в християнството

Студентите се приканват да потърсят в своите есета отговорите на такива въпроси, като: Какво означава да бъдем милосърдни и да правим милостиня като християни? Защо това е важно за нас? Колко и по какъв начин можем да помагаме? Можем ли да го правим, ако не сме богати? За кого да се грижим и какъв тип дейности и начинания да подкрепим? Как виждате мисията на църквата като милосърдна и добродетелна дейност?

НАГРАДИ:
• 1-во място - 1200 лв (целогодишна стипендия по 100 лв на месец)
• 2-ро място - 600 лв (целогодишна стипендия по 50 лв на месец)
• 3-то място - парична награда от 300 лв.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

В конкурса могат да участват студенти по богословие от четирите православни богословски школи в България от трети и четвърти курс на бакалавърска степен, редовно обучение.

Електронна поща за изпращане на есетата: milostiv.org@gmail.com

За участие в конкурса, моля изпратете ни:
• Есе (обем между 5 и 6 страници).
• Трите имена.
• Названието на богословския факултет, в който учите.
• В кой курс (студентски поток) сте.
• Кратки биографични данни (до 250 думи).

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

КРАЕН СРОК за изпращане на есетата: 31 януари 2014 г.

УСЛОВИЯ, на които есетата трябва да отговарят:

1. Обемът на есетата по двете теми се определя при размер на страницата А4, полета на наборното поле 2.5 см. от четирите страни, шрифт TimesNewRoman с размер 12 pt, и междуредие 1.5. Така оформена страница съдържа средно 350 думи, т.е. есето не трябва да бъде по-голямо от 2100 думи (6 стр. по 350 думи). От студентите (но не от учениците) се очаква в своите есета да посочат поне три литературни източници (книги или статии), освен връзки към уебсайтове, чрез които да докажат своите виждания за милосърдието и за църковната социална дейност.

Няма да се приемат есета с обем, по-малък от 4 или по-голям от 6 страници, както и такива, които не разработват темата според изискванията за писане на есета (включително наличието на увод, изложение и заключение, а също и библиография за студентските есета; библиографията не се включва към 6-те страници на есето).

2. Всеки участник в конкурса трябва сам да потърси необходимата литература (или връзки в интернет), откъдето да почерпи нужната му информация за разработване на темата; като допълнително помощно средство можете да използвате дадените в синтезиран вид цитати от Новия завет относно милостинята и грижата за ближния на уебсайта на нашата организация, http://milostiv.org/text.php?id=477, където цитатите са взети от Синодалното издание на Свещеното Писание на Стария и Новия Завет от 1992 г.

3. Есето не трябва да съдържа само набор от чужди мнения и цитати: в него трябва да проличи Вашето собствено виждане за дяконията, милосърдието и милостинята в Църквата като нейни важни мисионерски дейности; в есето Ви трябва да се види и Вашето предложение за организирането на тези дейности във Вашата енория или във Вашата епархия като работещо църковно социално служение, което може на практика да бъде приложено и достойно изпълнено.

КОМИСИЯ

Есетата ще бъдат щателно преглеждани и оценявани от комисия в състав: председател д-р Валентин Кожухаров, преподавател по християнско образование и по мисиология, и членове свещ. д-р Стоян Чиликов, доцент при катедрата по Теология на Философско-историческия факултет на Пловдивски университет, и свещ. Константин Цанков, преподавател по Пастирско богословие в Софийска духовна семинария. Свещ. Стоян Чиликов ще оценява всички есета с изключение на тези от Пловдивска семинаря и съответно свещ. Константин Цанков ще оценява всички есета с изключение на тези от Софийска семинария. Крайната оценка се определя от председателя на комисията след консултация с другите двама членове.

Оценяването се осъществява по шестобалната система с две промеждутъчни степени, при което се използват следните седем оценки: слаб (2), среден (3), добър (4), мн. добър (4.50), мн. добър (5), отличен (5.50) и отличен (6).

НАГРАЖДАВАНЕ на победителите в конкурса

Обявяването на резултатите и награждаването на победителите ще се състои през месец май в актовата зала на Софийска духовна семинария. Всички участници в конкурса ще бъдат своевременно уведомени за датата на тържеството.

http://bg-patriarshia.bg/news.php?id=123064

 

Източник: 
БПЦ – Българска Патриаршия и http://www.milostiv.org/essay