ГОСПОД НИ ДОНЕСЕ БОГАТСТВОТО НА ЛЮБОВТА

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Протойерей Алексий Умински

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Христос се ражда във Витлеем. Синът Божи, безграничен, невидим, непостижим, идва на земята, става човек, ограничен от плътта, носещ на себе си всички теготи и скърби на този свят. Той се ражда днес във Витлеемската пещера, в този свят отхвърлен и гонен, за да дарува на човечеството, а това значи – на всеки от нас, две забележителни неща, които във всички времена е жадувал да има човекът. Той идва, за да даде на човека Власт и Богатство.

Но само Господ дава и власт, и богатство съвсем не такива, каквито мечтае да има, да кажем, Ирод, чиято главна цел през целия му живот била в тяхното придобиване. И толкова високо поставил той пред себе си тази цел, че не щадил даже своите собствени деца, а когато чул, че на земята дошъл истинският Цар Иудейски, много се изплашил да не загуби своите земни власт и богатство.

Богатството пък, което донася Христос, това е такова удивително богатство на Вярата, което дава на човека възможност да ходи по водите и да премества планини, което е способно да направи човека такъв, че той съвсем не вижда себе си в този свят, а вижда само Самия Христос и Бог, и само с Него живее.

Господ ни дава потресаващото богатство на смирението, защото кротките… ще наследят земята (Мат. 5:5). И заедно с това на всяко човешко сърце, отворено за приемане на този дара, Той дава богатството на удивителния мир, превъзхождащ всичко възможно в този свят, който може така да изпълни човека, че хиляди около него да се спасят, по думите на преподобни Серафим Саровски.

Господ ни донесе богатството на любовта, защото Той Сам е Любов. Ето тази Любов, която отива на кръста, която се разпъва, принася себе си в жертва. Това е любовта, която е готова и способна да победи всичко, което е в този свят.

Господ ни е донесъл богатството на своето милосърдие. Ако ние сме готови да го приемем, то се влива в нашите сърца и ни прави способни да прощаваме на тези, които ни обиждат, да обичаме своите врагове, нали никой в света не може да обича своите врагове, освен истинските християни. Ето какво богатство ни е дарувал Господ.

И още Господ ни е дарувал истинска власт. Той казва: „С името Ми ще изгонват бесове, ще говорят на нови езици; ще хващат змии, и, ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди; на болни ще възложат ръце, и те ще бъдат здрави”(Мк. 16:17-18).

Такава възможност Христос е предоставил на всеки от нас, защото Той ни е дарувал удивителна власт да бъдем Негови деца. На всички истинно вярващи в Него Той е дал власт да приличат напълно на Него: ние можем да постъпваме в този свят така, както Сам Христос постъпвал в този свят, да живеем Неговия живот, да говорим Неговите думи, да гледаме на света през Неговите очи, да приемаме света чрез Неговите чувства и Неговото сърце. Така и апостол Павел говори, че всеки от нас трябва да има същите чувства, каквито и Иисус Христос. Ето такива неща Той ни е дарувал…

Но ето какво е интересно: при такова удивително богатство, при такава необикновена власт, ние молим Бога винаги за някакви глупости, търсим от Бога някаква дреболия, което всъщност включва като искане власт и богатства, но малко, земно богатство и власт: земно благополучие, земен успех, възможност да действаме в този свят съобразно своите способности…

Струва ни се, че това е така важно, че това е и самият живот, че в това и се състои смисълът на живота – да го преживеем спокойно, удобно, изгодно и благочестиво. Може би, благочестиво ще се получи, а по християнски – не, защото за нас е много страшно да ходим по водата. Ние не вярваме, че можем да изгонваме бесове, да побеждаваме смъртта. Ние четем Евангелието и тези редове сякаш не се отнасят до нас, защото на нас съвсем не ни е нужно това от нашия Бог и нашият живот съвсем не прилича на този дар, който ни е донесъл Христос.

И ето днес Христос се ражда в света и става раздаването на Неговите дарове: настоящата власт в Христа и настоящето Христово богатство.

Нека се постараем днес и завинаги да забравим за тези дреболии, с които ние изпълваме живота си и нека по-дълбоко да търсим истинската Христова власт и истинското Христово богатство: желанието да бъдем с Христос, да бъдем в Христос и да бъдем самият Христос, Който днес ни се открива за нас в Неговото пресветло и радостно Рождество. Амин.

Превод: Прот. Йоан Карамихалев

 

Източник: 
www.pravmir.ru