Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Румен Стоянов

Всеизвестно: Бог „мъж и жена ги сътвори“ (Битие, 1:27). Сиреч половете са два, ясно, отчетливо, безпогрешно разграничени, без промеждутъчни видове от порядъка на женомъж, мъжожена. Тоест според замисъла на Всевишния никакъв човешки избор на пол от рода на травеститщина, джендърщина и тям сродни душепагубни прескочикобили не е нам предоставен.

Записаното в Книгата е изрично точно, ала в езика наш насущний има още едно уточнение, глаголно, в същност двуединно: женя семъжа се, че да не остане дори малейша сянка на съмнение: жена се мъжимъж се жени. Тия две думи пределно явно изтъкват, че за българите от време оно половете са два, както Бог в безкрайната Си мъдрост е повелил: няма брак на жена с жена, мъж с мъж, ни родител 1, родител 2, както Еврогейският, грешка, моля извинение, Европейският съюз ни натрапва, пък моя смиреност ще кротинко възразя дважди.

Веднъж: ЕС въздигнал е лозунг свой, тоест важнейшото, върховното изискване към държавите членки, а и техните граждани: „Единство в многообразието“. Не какво да е единство, а именно в многообразието. Последното може да бъде спазвано само като всеки народ съхранява съвкупността от национални присъщности, а не като ги/я обезличава, затрива, уеднаквява с нему инородни.

Дваж: ЕС многажди напомня приятелуващите в него страни да обгрижват, овардват своята национална самоличност (по български идентичност). Е, нали съгласно тъкмо нея български мъж се жени (т. е. за съпруга взема жена, а не мъж), пък българска жена се мъжи (т. е. за съпруг взема мъж, а не жена).

Как така, хрисимко недоумявам аз: хем биваме призовавани да сме непременно многообразни, а че и да овардваме националната ни културна самоличност, хем щем, не щем, натрисва ни се (какво друго са гейпарадите?) узаконяване на чуждите нам лесбийски и педерастични бракове? Кога сте искрени, о, достопочитаеми властници брюкселски? Едновременно и в двете изключващи се противоположности? С едната ръка вършите кое що, с другата нему обратното? На кой да вярваме? Крачейки по евросъюзния път, мигар ще трябва с решение на Народното събрание да забраним употребата на изконните български глаголи женя се, мъжа се? Апчхи, простете, амчи нали многообразие бе, културна самоличност, туйцък, онуйцък? Или виж ми окото, особено едното и не ме гледай какво правя (изпедерясвам, лесбясвам, джендърясвам), ами слушай какво ти казвам (благи думи за многообразие, културна самоличност)?

Жду ответа как соловей лета.