НИЕ ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ БОЖИЯТА ИСКРА ДАЖЕ В НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ГРЕШНИЦИ (проповед на празника Свети Дух)

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Протойерей Йоан Барсуков

 

Както знаем от Ветхия Завет, патриарх Авраам се удостоил да види Светата Троица. В пладнешката жега той видял Бога във вид на трима странника, и, като паднал пред Него, извикал: „Господарю!”. Обърнете внимание: той видял трима, а се обърнал към Единия. Воден от Духа Божи, казал: „Господине, ако аз съм достоен, влез при мене”. И се затичал към Сара, за да ѝ нареди да изпече хлябове. После се затичал към слугата, за да му заповяда да заколи теленце. В 18-та глава на Книга Битие няколко пъти се среща дума „затече се”. Ние виждаме старанието и гостоприемството на Авраам. Той, удостоил се да види Троица, по-късно станал свидетел на Божественото правосъдие. Господ му казал, че ще разруши Содом и Гомор заради тяхното нечестие. И ето той, духоносният мъж, започва да търси праведници в тези градове. – А няма праведниците да спасят града? Ако в него се намерят петдесет праведника, Ти ще го погубиш ли? – Няма да го погубя. – А ако са четиридесет? – Ако са четиридесет – няма. – А ако са само тридесет? – Ако се намерят тридесет – не. – А ако са двадесет? А ако са десет?

Бог казал: няма да го погубя и заради десет.

Един свещеник ми разказа интересна история. Веднъж при него дошъл някакъв човек и му казал: „Отче, в един манастир живеят нечестиви монаси”. Свещеникът му отговорил: „Погледни Авраам. Той в нечестивите градове е търсил праведници, а ти в святото място, където се принасят безкръвни жертви, търсиш нечестиви. Ти виждаш ли разликата между себе си и праведния Авраам? В Свещеното Писание е казано: „За чистите всичко е чисто; а за осквернените и неверните няма нищо чисто”.

Ние, вярващите, трябва във всички да търсим Божията искра. Трябва да виждаме доброто даже в най-големите грешници. Нашата задача е да се молим за тях, нали това може да ги приведе към Бога.

Отивайки си днес у дома, ние трябва непременно да разкажем къде сме били. Посещавайки Божия храм, ние трябва да разберем, че дрехите ни ще изтлеят, ние ще се състарим и всичко ще изчезне. Но времето, прекарано в храма, не ще се забрави никога. И в тези свещени минути ние в знак на благодарност в един порив славим Господа.

Нека на този празник да въззовем: „Упованието ми е Отец, прибежището ми е Син, покровът ми – Дух Свети, Света Троице, слава на Тебе!”.

Превод: Иконом Йоан Карамихалев

Източник: 
www.tatmitropolia.ru