ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА НА СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Игумен Леонтий (Козлов)

 

Днес, ние, скъпи братя и сестри, сме се събрали, за да почетем паметта на великия светител и угодник Божи Николай, нашия безотказен помощник и застъпник.

И на този ден ние винаги четем Евангелието за това как Господ изцелява болни, изгонва бесове и проповядва Царството Божие. „Целият народ гледаше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеряваше всички” (Лк. 6:19).

Господ на никого не отказва, но Той дошъл, не за да поправи нашето телесно или душевно здраве, а за да направи хората качествено нови, духовни, да им покаже пътя към блаженството. Не просто да ги напои с вода, но да открие във всяко сърце непресъхващия източник на благодатта; не телесния недъг да изправи, но на всяка душа да дарува живот вечен. Облагодетелствайки душата и тялото, Той им открива духовната мъдрост: „Блажени вие, бедни духом, защото ваше е царството Божие. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете” (Лк. 6:20-21).

Възпълвайки нашите телесни нужди и недостатъци, Господ ни призовава да не се задоволяваме със земното, но да търсим небесното, да не се опитваме по-уютно да се устроим в този живот, но да търсим идващото вечно Царство на правдата и любовта.

Така и свети Николай, който безотказно изпълнява даже най-обикновени, житейски молби, ни призовава да се издигнем над човешките нужди и да търсим големия, самия Източник на благата. Не само да се ползваме от даровете на неговата любов, но и да подражаваме на неговото свято житие, на неговото блажено служение на Бога и ближния. Понеже всичко, което има и раздава, той е получил от Господа за ревност в благочестието и усърдие в добродетелите. В Светия Дух той вижда всички наши нужди и прошения, от Бога черпи сили, бързайки на помощ на страдащите и погиващите.

И ако ние не се приобщим към благодатта на Светия Дух, не приемем в себе си светлината и живота от Самия Христос, така и ще си останем мрачни, немощни, искащи постоянно помощ отвън, преследвани от неизбежната смърт и от всевъзможни страхове.

И така, нека молим свети Николай и другите светии за помощ и застъпничество в този земен живот, но при това да не забравяме за главното, за това, че и самите ние сме призвани да станем носители на благодатта. Подражавайки в своя живот на светиите, нека вървим след тях към Източника на техните сили и чудотворства – Христос, да Го молим да ни изпрати Утешителя Дух Свети, та Отец, Син и Свети Дух да се вселят в обителите на нашите сърца, изпълвайки ги с живот вечен и радост. Амин.

Превод със съкращения: Иконом Йоан Карамихалев

Източник: 
www.rusdm.ru