НЕДЕЛЯ ПРЕДИ ВЪЗДВИЖЕНИЕ

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Протоиерей Кирил Сильченок

В неделя преди Въздвижение ние слушаме словото Христово, възвестяващо ни тайната на Кръста. „Никой не е възлязъл на небето, освен слезлия от небето Син Човеческий, Който пребъдва на небето”, казва Господ. Христос слязъл от небесата, за да ни възвести истината Божия. За да донесе на земята тази любов Божия към човека, която била явена в Предвечния Съвет и да ни възнесе с тази любов на небето.

Тази Любов пребивавала сред хората и умряла за тях и се възвърнала към Славата на Небесния Отец. И тази Слава сега принадлежи на всички, които се покланят на Кръста, на който била разпната Любовта. Кръстът Христов ни открива истината, че целият ни живот и земният и вечният, трябва да бъде само непрестанно благодарение на Бога. Но как да измерим дълбочината на Любовта, без да измерим дълбочината на злото? Злото, присъстващо на всяко място и във всяко време в света, се е концентрирало на Велики Петък, в часа на тъмнината на Голгота. Христос ни е изкупил от всяко зло, от всеки грях, от всяка клетва. Заплатил е с живота и смъртта Си, за да ни увери в това. Никой не може да се нарече християнин, докато не повярва в това. Христос бил Единороден Син Божи и Слово Божие и това Го съединявало с Отца. Той бил и Син Човечески, и това Го съединявало с нас. Съединявало до Кръстната смърт. Отсега промисълът Божий ни се открива само чрез Кръста и смисълът на живота за всеки от нас и за целия човешки род се заключава в това да влезем в Кръстната радост на Своя Господ. Колкото повече се въздига змията и колко по-яростно неистовства злото, толкова по-осезаема за верните силата на Кръста Господен. Ние ще се покланяме на Кръста Христов, та във всичко, което става днес с нас „чрез ръце беззаконни” да узнаваме благославящата Ръка, Която е допуснала тези изпитания. Но така допуснала, че да ни докосне с благословение, и както някога на апостол Тома, да покаже Своите ръце, пронизани като с гвоздеи от нашите грехове. И ние отново да чуем Гласа Господен: „Виж ръцете Ми; дай си ръката и тури в ребрата Ми; и не бъди невярващ, а вярващ”.

 

 

Превод: Иконом Йоан Карамихалев

 

 


Източник: 
www.pareizticiba.lv