ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Архимандрит Йосиф (Еременко)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес, скъпи братя и сестри, ние празнуваме второто след Рождество Христово събитие, в което се проявила Божествената любов към човека, проявила се тайната на спасението на човека, – ние празнуваме Кръщение Господне.

И преди Христа, във Ветхия Завет, живели праведници, живели благочестиви хора, достигнали възможно най-пълното изпълнение на закона, достигнали святост със своите лични волеви, физически, интелектуални усилия. Завършили земния живот, те достигнали мястото на блаженство за праведниците – оказали се в лоното на Авраам, но Царството Небесно не било достъпно за тях.

И Бог дошъл в този свят. Станало събитие, което изменило историята на човешкия род. С идването в нашия свят на Спасителя пред нас се открила възможност за общение със Самия Бог, отворила се вратата на Царството Небесно. Ние сега не само знаем как трябва да живеем правилно, какво трябва да правим за това, но и имаме реална възможност така да живеем, имаме възможност да де докоснем до Божествената сила, която поддържайки ни, укрепвайки ни, преобразява нашия личен живот и всичко наоколо. След благодатното, с Божия помощ, изправление на нашия живот ще последва и благодатното преобразяване на заобикалящия ни свят. За такава възможности знаели още във Ветхия Завет: „Търсете Господа, когато може да Го намерите; призовавайте Го, когато е близо. Нечестивецът да остави пътя си, и беззаконникът - помислите си, и да се обърне към Господа, нашия Бог, - и Той ще го помилува, защото е многомилостив... Вместо трън ще израсте кипарис; вместо коприва ще израсте мирта; и това ще бъде за слава Господу” (Ис. 55:6-7, 13).

Тогава за това само знаели, а сега това е станало реалност чрез Кръщението Господне.

Чрез великото освещаване на водата на празника Кръщение Господне Светата Църква ни явява правдата за това, че Божията благодат станала достъпна нам, тя реално действа в този свят чрез тази вода.

Благодатта Божия, прониквайки водното естество, нещо изменят в него. Външно водата не се изменя, запазва се нейната химическа формула, физическите свойства, но тя става друга – тя сега е изпълнена с Божествената благодат и има чудодейна сила. Затова и се нарича велика светиня. В молитвите при освещаване на водата ние чуваме, че всички, които с вяра се докосват до нея, черпят от нея, причастяват се и се мият с нея, получават освещение, изцеление от физическите и духовни недъзи; тя защитава, става непреодолима преграда за всички нападения на видимите и невидими зли сили. Затова всички православни християни се причастяват с тази светена вода, укрепяват себе си с нея, своите жилища, земята, даваща препитание, домашния добитък. Така е би от древността, така е и сега.

Великата светиня ни води към вечния живот, чрез нея ни се открива друга реалност, открива ни се Божествения живот, и, оставайки в този свят, лежащ в зло, чрез великата светиня ние навлизаме в истинския живот, в Божествения живот, в Царството Небесно.

Ето, какво велико съкровище всеки от нас сега ще отнесе със себе си от храма у дома!

Но трябва да знаем, че Божията благодат не действа сама по себе си. Светената вода, отнесена днес от храма в домовете, сама по себе си нищо няма да измени в нашия живот. Необходимо е нашето желание да се изменим. Необходимо е нашето волево усилие в тази посока, на страната на Бога, и тогава Господ ще отговори на това наше желание: „Укрепете ослабналите ръце и уякчете треперещите колена; кажете на боязливите духом: бъдете твърди, не се бойте: ето, вашият Бог иде и ще ви спаси. Тогава ще се отворят очите на слепи, и ушите на глухи ще се отпушат.Тогава хромият ще скочи като елен, и езикът на немия ще пее; защото води ще бликнат в пустинята” (Ис. 35: 3-6).

И така, „ще черпите вода от изворите на спасението, и ще кажете в него ден: славете Господа, призовавайте името Му; разгласяйте между народите делата Му; напомняйте, че името Му е велико; пейте Господу, защото Той е направил нещо велико - нека знаят това по цяла земя” (вж.: Ис. 12:3-5).

Нека тази велика светиня, приета от нас с вяра и благоговение, да стане за нас този благодатен поток, който да ни отнесе във вечния живот. Амин.

Превод: Иконом Йоан Карамихалев

 

Източник: 
www.tompds.ru