НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ИЗМЕЖДУ РОДЕНИТЕ ОТ ЖЕНА (Събор на Предтечата и Кръстителя Йоан)

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Киевски митрополит Владимир (Сабодан)

Със спасителното събитие Богоявление или Кръщение Господне, което ние празнуваме в настоящите дни, е неразривно свързано името на великия Пророк, Предтеча и Кръстител Господен Йоан.

Всяка година в началото на лятото ние се радваме на празника Рождение на Йоан Предтеча. В началото на есента ние скърбим по повод неговата мъченическа кончина –отсичането на честната му глава. В сегашния ден светата Църква ни призовава молитвено да прославим великия Пророк и Кръстител Господен Йоан, нарекла този ден Събор на свети Йоан Предтеча.

Светият Пророк Йоан бил предвъзвестен с устата на пророк Исаия, предсказал, че той идва за да приготви пътя на идващия Господ (Ис. 40:3-5). Според свидетелството на свети евангелист Лука, раждането на Пророка и Кръстител Йоан било посрещнато от всички хора наоколо с радост и надежда на приближаващото се спасение (Лк. 1:57-79).

Да се вгледаме, братя и сестри, в лика на великия угодник – Предтечата и Кръстителя Йоан. За него Сам Христос казвал, че измежду всички родени от жени на земята той е най-велик (Мат.11:11). Той е суров подвижник. Животът му е непрестанен подвиг. Той носи само нужната дреха, покривайки своята голота с камилска кожа, препасан с широк пояс. Живее в пустинята. Храни се само с див мед и акриди (род скакалци).Той не пие вино.В подвига на отшелничеството се подготвя за велико дело – да подготви сърцата и умовете на хората за приемане на Христа Спасителя. Бог благоволил да избере за Предтеча на обещания Месия именно него – великия Пророк, силен духом подвижник, земен ангел, светилник на Светлината, деница на незалязващото Слънце, гласът на викащия в пустинята, ангелът в плът.

Предтечата Йоан с цялата си ревност проповядва покаяние, с огненото си слово обръща умовете и сърцата заблудилите се иудеи, изобличава за греховете и пороците както простите хора, така и силните на този свят, покаялите се кръщава във водите на Йордан. Той, изобличител на неправдата, мъченически пострадал за правдата. Църковната иконография в така наречения Дейсисен чин изобразява Предтечата пръв, после Божията Майка, застанала пред Христос Спасителя, Царя на Славата, в постоянна молитва за света и хората. Той е последният пророк на Ветхия Завет и пръв пророк-мъченик на Новия Завет, най-близкият приятел Христов.

Църквата вярва в неговите молитви и прибягва към него.

Когато ние, вярващите, отбелязваме този или друг християнски празник, молитвено ублажаваме един или друг Божи угодник, ние, естествено, не само му възнасяме хвала и прошения, но и се стараем или, в крайна сметка, трябва да се стараем да му подражаваме. Най-добрият дар за прославяния светия е нашият стремеж да подражаваме на добродетелите му, да подражаваме на неговата вяра, надежда и любов. В какво пък, братя и сестри, можем да подражаваме на най-великият от всички родени от жени? Преди всичко, необходимо е да просим неговата молитвена помощи в делото на нашето усъвършенстване, вниквайки в живота, подвизите и светостта на великия Предтеча. Ние не можем да бъдем ангели в плът, тъй като сме твърде слаби и немощни хора. Но ние можем да се борим, както се е борил той, живеейки в пустинята, със своите порочни мисли. Словото Божие казва, че от сърцето произлизат злите помисли, убийства, прелюбодеяния, хули, лъжи (Мат. 15:19) и т.н. Ние ще бъдем подражатели на Предтечата, ако ще се борим със своята гордост. Гордостта низвергнала ангелите от небето в преизподнята. Гордостта унижава и погубва всеки човек. Борейки се с гордостта, е необходимо да възпитаваме в себе си смирението на Предтечата, защото то възвисява и спасява човека. Подражавайки на великия Предтеча, е необходимо да обуздаваме своя език, да молим Бога да сложи преграда пред устата ни, за да не излезе от тях ни дума на раздразнение, или осъждане, или проклятие.

Помощта на Божествената благодат и помощта на прославяните светии съдейства на всяко човешко усилие към доброто и благочестието. Нека молитвеното застъпничество и помощ на най-великия пророк Божи, Предтечата и Кръстителя Господен Йоан да ни помогне да отхвърлим делата на тъмнината и да се приобщим към делата на светлината, та достойно и праведно да славим трисветото име Божие и да ублажаваме угодилите Му светии. Амин.

Превод: Иконом Йоан Карамихалев

 

Източник: 
www.mv.ipodiakony.org.ua