ПОУЧЕНИЕ ЗА СВ. МЧК ТРИФОН

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

Мнозинството най-почитани мъченици в християнския свят живели в епохата на Римската империя. По такъв начин императорите-тирани внесли значима лепта в укрепването на новата вяра: с жестоките гонения, колкото и това да е парадоксално, те предизвикали интерес към християнското учение.

Днес честваме паметта на свети мъченик Трифон. Той отстои от нас твърде далеч по време (живял и пострадал за вярата през III век) и навярно би трябвало да не ни е особено близък, но той ни е близък и скъп. Той е живял на територията на днешна Мала Азия, бил носител на друг манталитет, но, колкото и да е странно, се почита повече в страните от славянския свят (Русия, България, Сърбия). Свети Трифон не е оставил богословски трудове, не е най-образованият сред светиите, а именно към него се обръщат за помощ в разрешаване на най-различни житейски проблеми: за намиране на работа, за избавление от вредители на очакваната реколта и пр. Както апостолите, той проповядвал за Христос и гонел бесове; както свети великомъченик Пантелеймон той изцелявал хората; както свети Козма и Дамян, той бил безсребреник. Той помагал на всички страдащи, а изисквал само едно – вяра в Иисуса Христа, с Чиято благодат той изцелявал немощните. А особено се прославил, когато изцелил бесноватата дъщеря на римския император Гордиан. Удостоил се с мъченически венец през 250 година.

Почитта към свети Трифон бързо се разпространила по света, постепенно ставащ християнски. Особено го почитали (и почитат) хората, занимаващи се със земеделие.
В България свети Трифон е почитан като покровител на лозарите и в деня, когато се чества неговата памет подрязват лозите. В Русия светецът се почита като покровител на ловците и рибарите, на него се молят за защита на растенията по полята от пълчищата насекоми. Към мъченика се обръщат и в случай на болести, често го молят и да помогне на самотен човек да си намери добра жена, а на самотната жена да прати добър мъж.

Нека и ние отправим молитва към чествания днес Божи угодник: О, свети мъчениче Христове Трифон, бърз помощник и застъпник, чуй сега и във всяко време молението, на нас, недостойните твои раби, почитащи святата ти памет, и бъди наш застъпник пред Господа да ни избавя от попълзновенията на лукавия и да ни удостои да станем причастници на вечното веселие и радост, и заедно с тебе да прославяме Отца и Сина и Светия Дух во веки. Амин.