ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ТРЕТА СЛЕД ПАСХА, НА СВЕТИТЕ ЖЕНИ-МИРОНОСИЦИ

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Протоиерей Михаил Захаров

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Скъпи братя и сестри! Днес, в третата неделя след Пасха, Светата Православна Църква възпоменава светите жени-мироносици. Това били жени, които следвали Иисус по време на Неговата проповед. Сам Господ нямал никакво имущество: „лисиците имат леговища, и птиците небесни - гнезда; а Син Човеческий няма де глава да подслони” (Мат. 8:20). Също и апостолите по призива на Иисус оставили всичко Го последвали, посвещавайки целия си живот на Господа. И ето тези жени, сред които били Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марта и Мария, сестри на четиридневния Лазар, Сусана и много други помагали на Иисус и Неговите ученици, уреждали техния бит, като „Му услужваха с имотите си” (Лк. 8:3). Някои от тях били, вероятно, достатъчно състоятелни, например Иоанна била жена на Хуза, домоуправителя на цар Ирод. И, разбира се, те също били ученици на Спасителя, внимавайки и слагайки в сърцата си всяка дума от Неговите проповеди, и свидетелки на извършените от Него чудеса.

Когато в Гетсиманската градина хора, пратени от първосвещениците, хванали Иисус, всички апостоли, които били с Него се разбягали, оставяйки Го сам. Един юноша, загърнат в наметало на голо тяло, когато го хванали, хвърлил наметалото и побягнал гол. Според преданието това бил апостолът от 70-те евангелист Марк. Апостол Петър отдалеко следвал Иисус до двора на първосвещеника, където три пъти се отрекъл от Него, както и му предрекъл Сам Господ. Когато разпнали Господ, край кръста нямало Негови ученици освен Иоан Богослов, който подкрепял Богородица в нейната майчинска скръб. И само мироносиците „там бяха също и гледаха отдалеч” (Мат. 27:55).

След кончината на Господа споменаваният също сега Йосиф Ариматейски Го погребал в своя нов гроб. Обаче погребението било извършено набързо без съответното приготовление, тъй като било в навечерието на събота и на пасхата иудейска, когато според закона иудейски било забранено да се прави каквото и да било. „А Мария Магдалина и Мария Иосиева гледаха, де Го полагат” (Мк. 15:47). „След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат” Его (Мк. 16:1), и видели, че гробът е празен, и ангел във вид на юноша, облечен в бяла дреха, им съобщил, че Господ е възкръснал. По такъв начин, мироносиците първи узнали и засвидетелствали за Възкресението Христово.

Господ сътворил човека по Свой образ и подобие във вид на мъж и жена. Като цяло природата на човека е една. Но мъжът и жената имат свои особености. При изгонването от рая Господ казал на жената: „с болки ще раждаш деца” (Бит. 3:16). А на Адам казал: „с пот на лицето си ще ядеш хляба си” (Бит. 3:19). Мъжете като правило, са по-разсъдителни, жените – по-емоционални. Мъжете са по-скоро съзидатели, жените – пазителки, например, на семейното огнище. Жената е призвана към майчинство. Оттук нейната жертвеност. Такава жертвена любов към Бога и ближния ние виждаме у светите жени-мироносици. И днес, почитайки светите жени-мироносици, ние отдаваме дължимото и на нашите жени, много от които също са пример за жертвена любов към Бога и ближния.

На този фон колко дребнави и гнусни са опитите на Запада да наложи на целия свят своите т. нар. „ценности“, особено джендърските като смяна на пола, еднополовите бракове и т.н., което е просто оскверняване на сътворената от Бога човешка природа.

Отбелязвайки днес празника на светите жени-мироносици, нека помним, че всички ние не сме безполови същества, а хора, създадени по образ и подобие Божии, мъже и жени със своите особености, заложени в нас от Създателя, призвани да служим на Бога подобно на светите мироносици и на всички светии на нашата Православна Църква. С нас е Бог! Амин.

Превод със съкращения: Иконом Йоан КарамихалевИзточник: 
www.znamhram.ru