ПРОПОВЕД НА ПЕТДЕСЕТНИЦА

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Архиепископ Артемий (Кищенко)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Приветствам всички вас с празника Петдесетница!

В Библията се говори за това, че в древен Израил съществувал празник Петдесетница. Това бил петдесетият ден след като евреите излезли от египетски плен. Те вървят към Бога, търсят Бога, отдалечават се от смъртта.

И ето в 50-я ден става чудо: Господ се явява на този народ. Пророкът и Боговидец Мойсей възлиза на планината Синай, където Господ дава 10 заповеди как човек трябва да живее. За какво? За да достигне спасение, да не губи Бога, а да Го намери в своя живот.

И в този момент, когато Мойсей възлязъл на планината, било пролет и планината Синай била покрита с изобилие от цветя. И днес у евреите има такава традиция, когато на празника Петдесетница те украсяват дома и горницата с цветя. И ние знаем, че евреите от всички провинции пристигали на този празник в Йерусалим, за да влязат в храма Господен и там да участват в богослужението, да участват в свещенодействието, което се извършвало във Ветхия Завет, да участват в жертвоприношението.  

Апостолите се събрали в горницата…. Станало чудо: в шума се явява дух Божи, и апостолите напълно се преобразяват. Извършва се Божието домостроителство за спасението на човека. Апостолите се преобразили и видима страна на тяхното преображение станало това, че те започнали да разбират други езици. Те започнали да говорят и пророчестват на езиците на тези хора, които присъствали в Йерусалим. Апостолите започнали да говорят и в речите имало такава богословска дълбочина, че всички просто били поразени. И много хора идвали да питат какво става и на тях апостол Петър казва: „Покайте се, започнете да служите на Бога чрез покаяние”. И ето в горницата, която считат за първохристиянски храм, се ражда Църквата.

Денят на слизането на Светия Дух – това е рожденият ден на нашата Църква. Апостолите били призвани да бъдат вестители на волята Божия, да възвестяват Словото Божие по цялата Вселена. Ние знаем, че апостолите всецяло отдали себе си на Бога и на правдата Божия. И ето оттогава съществува християнската Църква. Особено общество на човешката цивилизация, общество, което е призвано да бъде носител на благодатта на Духа Божи.

Както казват светите отци, постът и молитвата не са цел на нашия живот – всичко това е само средство, а ето целта на нашия живот – това е придобиване благодатта на Духа Божи. Както казва апостолът: „Вие сте храм Божий и Духът Божий живее във вас”. Нашето сърце трябва да бъде изпълнено със словото Божие. Както е казал Достоевски някога: „Бог с дявола се бори, а мястото на борбата е сърцето на човека”. И ето в нашето сърце върви борба между света на доброто и света на злото. Никой не ни заставя да правим избор. Ние сами правим избор по какъв път да тръгнем.

И ето днес на празника Петдесетница Господ ни напомня да бъдем всички едно семейство, едно общество в Христа, та целият ни живот да бъде построен върху законите на Божията правда, на свидетелството за Бога. Ние сме пратени този свят, за да свидетелстваме за Бога. За да бъдем светилници, за да бъдем солта на земята и да спрем тлението, което става около нас. Ние сме носители на Божията благодат, ние сме посланици Божии в този свят, както за това ни напомня светата Църква, Светата Троица, Светата Петдесетница. Господ да пази всички ни!

Превод: Иконом Йоан Карамихалев

Източник: 
www.old.orthos.org