ПРОПОВЕД ЗА БОГОРОДИЧНИЯ АКАТИСТ*

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Mитрополит Евгений (Решетников)

В името на Отца и Сина и Светия Дух!. През първите четири петъци се четат части, а в петък на петата седмица от Великия пост целият Ботородичен акатист – особена прослава на Божията Майка.

Каква е историята, дала повод за написването на този акатист? През 626 година византийският император Ираклий се отправил на поход против персите. Те, по същото време, настъпвали от изток към Константинопол. От запад също имало опасност − различни племена (както твърдят историците, сред тях били и славяни) заплашвали Константинопол. Всички жители на града застанали на молитва. Патриарх Сергий взел светините, които се намирали във Влахернския храм – ризата, пояса на Пресвета Богородица, други светини и с литийно шествие обходил Константинопол. Станало чудо – поразеният враг отстъпил и се обърнал в бягство. Това станало през петата седмица на Великия пост.

Със спасението на Константинопол е свързан и произхода на кондака „Возбранной Воеводе” който е известен на всички нас. Впоследствие бил съставен акатист. Акатистът на Пресвета Богородица постоянно се употребява в богослужебната практика и в домашния молитвен подвиг. Постепенно традицията за прославяне на Пресвета Богородица се разпространила в цялата Църква и станала уставно богослужение.

Защо прославяме Господа, Божията Майка и светиите? Господ не се нуждае от прославата от хората. Божията Майка и светиите вече пребивават в славата Божия. За какво им е нашата човешка прослава? Свети Йоан Златоуст, разсъждавайки на тази тема, казва, че ние се нуждаем от прославата на Господа, на Божията Майка и на светиите, за да придобием голямата Божия милост. Ние се спасяваме само по Божието милосърдие. Ако помислим, че можем да извършим нещо велико, тогава ще бъдем посрамени от горделивото мнение за себе си. Нашата лична воля, при съдействието на благодатта Божия, която чрез Божието милосърдие се разпростира върху нас, може да съзида делото на нашето спасение.

В църковния календар твърде много дни в годината са посветени на прославата на Богородица, защото тя е явила Своето милосърдие към отделни хора, градове и цели народи и страни. Скъпи братя и сестри, нека прибавим своите молитви и да прославяме Царицата Небесна, надявайки се голямото милосърдие Божие. Амин.

*Оригиналното заглавие е: Проповедь в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы

Превод: Иконом Йоан КАРАМИХАЛЕВ

Източник: 
www.puhtitsa.ee