КАКВО ЗНАЧИ ДА БЪДЕШ ПРАВОСЛАВЕН? (слово в Неделя на Тържество на Православието)

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Митрополит Марк (Головков)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес, скъпи братя и сестри, цялата ни Църква отбелязва важен празник – деня на Тържеството на Православието. Ние често говорим за това, че Православието – това е правилна представа за Бога, правилно изповядване на вярата в Него. Православието – това е и правилният начин за поклонение на Бога.

Да приведем един пример: хора, които принадлежат към една или друга партия, се придържат към нейните идеали и принципи. Но какво значи да бъдеш православен? Означава ли това, че е достатъчно да знаеш православния катехизис, да се съгласяваш с православния Символ на вярата, да изповядваш православните догмати, основните положения на нашата вяра? Достатъчно ли е това, за да бъдеш православен?

Разбира се, не! Невъзможно е да бъдеш абстрактен християнин, абстрактен православен така, както е невъзможно да бъдеш абстрактен човек. Затова, когато говорим за Православието, тогава определяме: православен човек е този, който пребъдва в Православната Църква, съставлява част от този народ, от това общество на призваните от Бога хора.

Начело на това общество стои Сам Бог, Който е нашият кормчия. Ние така и Го наричаме – Кормчия и Господ. Той води нашият кораб, насочва го към тихото пристанище на Царството Небесно.

В наше време понякога се изказват мнения, че е напълно възможно да бъдеш православен, вън от Църквата. Православието живее в Църквата както рибата живее във водата – в река, езеро или море. Господ ни е обещал – Ще сътворя Църквата Си и портите адови няма да й надделеят. Затова няма основания да се боим за Църквата, че тя ще отстъпи от Истината или някъде ще се отклони.

Разбира се, има изключения, когато хора, намиращи се вън от Църквата могат да бъдат спасени по една или друга причина. Но, въпреки това, шансовете за това не са големи. Ние сравняваме Църквата с кораб, който се направлява по бурните вълни на житейското море. Може ли самотен плувец да преодолее разстояние от стотици и хиляди километри? Разбира се, шансовете му са нищожни. Ето така и хората, които по една или друга причина си тръгват от Църквата, обричат себе си на почти неизбежна гибел. Затова да бъдеш православен – това значи да бъдеш в Църквата, да живееш в Църквата, да вярваш в Христос и Църквата, които са неразделни. Невъзможно е да вярваш в Христос и да бъдеш извън стените на Църквата.

Днес, в този празник, ние възпоменаваме всички тези, които са допринесли за утвърждаване на Църквата, които са помагали и прославяли нейното дело. Да даде Бог, всички ние, намирайки се вътре в този спасителен „Ноев ковчег“ под ръководството на нашия Кормчия – Господа, да достигнем Небесното Царство! Амин.

Превод: Иконом Йоан Карамихалев

Източник: 
www.ryazeparh.ru