ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА БЛАГОВЕЩЕНИЕ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес ние празнуваме събитие, което е поставено в началото на нашето спасение: „днес е началото на нашето спасение“ (тропар на Благовещение; и това събитие е свързано с Пречистата и Преблагословена Дева Мария, Която повече от всички послужила за спасението на човечеството.

Когато се замисляме за това тайнствено събитие, отделено от нас с хилядолетия, разбираме, че действително някаква велика Божествена тайна реално е влязла в живота на хората - тайна, абсолютно необяснима за човешкия разум. За спасението на хората Господ избира не цар, не пълководец, не този, у когото е силата и властта, та опирайки се на тази власт да извърши благоприятни промени в живота на човешкия род. Как се отличава това от всички лидери, революционери, реформатори и прочие, и прочие, които се стремяли да изменят живота на хората към по-добро, опирайки се на собствената сила, на силата на своите единомишленици, на силата на политическите партии или на военна сила!

Но нали нито една промяна за цялата история на човечеството не се оказала толкова принципна и радикална, изменила живота на хората на „до“ и „след“, както тази, която станала в деня, който днес възпоменаваме. Господ избира Дева Мария, която нямала никаква човешка сила, никакви връзки в обществото, никаква политическа подкрепа, никаква финансова подкрепа, - абсолютно беззащитно и чисто същество. И какво се случва? Именно такава Дева избира Бог, та чрез Нея да влезе в тъканта на човешката история, да стане Един от нас и чрез въплъщението реално да победи смъртта и да избави човечеството от греха.

Това събитие действително лежи вън от всякаква човешка логика, защото всеки, който желае да направи изменения, даже най-добри, в собствения си живот и още повече в живота на обществото, на народа, на държавата, винаги се опира на определена човешка сила. Вероятно, отчасти това е вярно, но днешният празник ни убеждава, че грандиозни промени могат да се случат и по друг начин, ако човек напълно посвещава себе си на Бога и поверява живота си на Божия Промисъл, съединявайки своите възможности с Божествената благодат и сила. Това съединяване на енергии, съединяване на сили или, както наричат това явление богословите, синергия ,постига и особен резултат. Ето и днешният ден на възпоменание за Благовещението на Пресветата Дева свидетелства за огромната сила на синергията, т. е. на съчетаването на Божественото и човешкото.

А, може би, това и за всички нас е откровение? Нали най-често ние разчитаме на своите собствени сили - на силата на разума, на силата на волята, на финансови възможности, на властови пълномощия. Ако пък говорим за света на политиката, за обществените отношения, там се уповават единствено на силата. Наистина, в тези сфери се включват още и силата на убежденията, силата на мисълта, но нали и това отново е човешка сила. А днешният ден ни учи, че човек може да постигне и постига с огромна сила и огромна власт, ако стане оръдие в Божиите ръце. Действително, каква духовна власт е придобила Пресвета Богородица! Каква духовна сила има в учението на Христа! И всичко това чрез събитието, което възпоменаваме, - когато Божията благодат слязла върху Пресветата Дева и оплодотворила човешкото естество, направила го способно да стане вместилище на Самия Бог и да послужи на делото на човешкото спасение.

Днешният ден ни учи, че ако ние съчетаваме своите действия, своите мисли, своята воля с Божествената воля - чрез молитвата, чрез участието в църковните тайнства, чрез истинско благочестие, тогава действително, както това се случило чрез Благовещението на Пресвета Богородица, много добри, полезни и нужни неща могат да станат и чрез нас недостойните в нашия личен, а чрез това и в нашия обществен живот.

Нека Царицата Небесна простира над нас Своя Покров. Нека нашата вяра в нейното застъпничество, в нейната велика сила никога да не ни напуска. Нека молим Царицата Небесна в тези нелеки време да простре своя Покров, да ни огради нас от междоусобици, от внезапна смърт, от смъртоносни рани и от всяко зло. И вярваме, че под нейния Покров ние всички ще се спасим, ако само бъдем искрени, ако с дълбока вяра призоваваме нейното свято име и нейната благодатна помощ. Пресвета Богородица, помагай ни! Амин.

Превод със съкращения: Иконом Йоан Карамихалев

Източник: 
www.patriarchia.ru