ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ЧЕТВЪРТА НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ, НА ПРЕПОДОБНИ ЙОАН ЛЕСТВИЧНИК

Версия за печатВерсия за печат
Автор: 
Свещеник Йоан Кудласевич

В името на Отца и Сина и Светия Дух! По време на светия Велик пост ние всички се стараем да подражаваме на Божиите заповеди, стараем се да изпълняваме думите на Христос, Който казва: „Бъдете съвършени, както е съвършен небесният ваш Отец“ (Мат. 5:48) Христос ни е призвал към това съвършенство. И ние, като християни, като Негови ученици, наричайки себе си така, трябва да следваме тези думи, трябва да следваме думите на Христос. Да се опитаме да се издигнем едно стъпало по-високо, да бъдем поне малко по-съвършени, с всеки изминал ден, с всеки пост всяка година.

И днес ние възпоменаваме паметта на преподобни Йоан Лествичник, на светия монах, който е оставил след себе си прекрасния аскетически труд под название „Лествица“, където има 30 стъпала на възхождане към Бога, възхождане към съвършенство. Така както тридесетте години живот на Христос на земята до излизането Му на проповед.

Има хора, които по природа са роби, стараят се да следват думите на Христос, за да не получат наказание, за да не попаднат в ада. Има хора, които са като наемници, стараят се да изпълняват Божиите заповеди, за да получат в награда Царството Божие. А има хора, които наричат себе си чада Божии, които така обичат Бога, че се стараят всячески да постъпват така, че да не разгневят Господа със своите постъпки, да не Го огорчат. Йоан Лествичник, знаейки тези деления на типове човек, в своята книга описва как от блаженото състояние на робство и наемничество да влезем в състояние на синове Божии, как да постигнем съвършенство. И той предупреждава за това, че ако птицата е много дебела, но иска да лети много високо, това няма как да стане. И ако человек моментално иска да излети по всички тези стъпала на духовно възрастване, тогава то чака неминуем крах – изпадане в пълно отчаяние или оплитане в мрежите на дявола.

По духовната лествица може да вървиш само смирено, с послушание и с молитва, спирайки и утвърждавайки се на всяко стъпало. Иначе може да паднеш в отчаяние, в лъжеучение и духовно да погинеш. Затова, братя и сестри, нека всички заедно да молим преподобни Йоан Лествичник (на чието име Църквата е нарекла неделя на Великия пост), да ни научи, да ни вразуми, да ни помогне да следваме неговото учение, та по неговите думи се научим да възрастваме духовно. Та макар с няколко стъпала или дори с едно в своя живот да се издигнем до Божието съвършенство. Амин.

Превод: Иконом Йоан Карамихалев

Източник: 
www.красногорсксобор.ру