Бягството на Йосиф със Св. Дева Мария и Богомладенеца в Египет (Матей 2:13-23)

Версия за печатВерсия за печат

Когато тримата мъдри царе, тайно от Ирод отпътували за  отечеството си, на Йосиф се явил насън Ангел и му казал:

- Стани, вземи Младенеца и майка Му и бягай в Египет. Защото Ирод ще търси Детето, за да Го погуби.

Без да губи време Йосиф се приготвил за далечен път и заедно с малкия Иисус и Майка Му потеглили за Египет. Йосиф вървял пеша и водел едно магаренце, на което яздела Св. Дева Мария, с Богомладенеца. Много трудно било това пътуване, но светите странници се уповавали на Бога, и Бог ги закрилял.

 

Преданието разказва, че по пътя те били нападнати от разбойници, когато един от тях посегнал да убие Богомладенеца, той се взрял в детското личице и, поразен от чудната хубост, възкликнал:

 

- Ако Бог вземеше на Себе Си човешки образ, нямаше да бъде по-прекрасен от този Младенец!

 

И удържал другарите си да не извършат никакво зло. С пристигането на Божествения Младенец в Египет (близо до града, наречен Хелиопол или Слънчевград) станало велико чудо: множество идоли, почитани за богове в тази страна паднали и се строшили.

 

Господ сурово наказал злия цар Ирод - червеи разяли тялото му и той умрял в страшни мъки.

 

А Йосиф със Св. Дева Мария и Богомладенеца се завърнали в Назарет. Божието благословение почивало над щастливия им дом.

Нашият живот е пълен с опасности. Но ако ние имаме твърдата вяра в Бога - като Йосиф и Света Дева Мария - няма да ни се случи нищо лошо! Бог закриля и нас чрез нашите Ангели-Пазители, ако сме добри и Му се молим чистосърдечно:

 

ГОСПОДИ, ИЗБАВИ НИ ОТ ВСЯКО ЗЛО!