Начало

ИЗБРАНИКЪТ НА КАМБАНИТЕ

Автор: 
ЯНЧО МИХАЙЛОВ

Дядо Прокопий беше дребен, пъргав старец и с котешка лекота се премяташе от склона, в който беше вдълбана монашеската му килийка, на нейния чардак. Той му служеше и като наблюдателница да вижда кой влиза в манастира. При нужда закачаше на колана на избелелия си подрасник връзката с големи ключове и тичаше да отвори стария манастирски храм за посещаващите тази обител екскурзианти или богомолци.

ПРОПОВЕД ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА ЙЕРИХОНСКИЯ СЛЕПЕЦ

Автор: 
Йерей Димитрий Корнилов

"Когато Той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: какво е това? Обадиха му, че Иисус Назорей минава. Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме!”

Източник: 
www.troiza.org

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ НА ДЕСЕТТЕ ПРОКАЖЕНИ

Автор: 
Митрополит Теофан (Ашурков)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Представете си картината: Иисус Христос пътешества, както обикновено, из Палестина. Съпровождат Го учениците, а на пътя множество народ Го посреща. Хората знаели, че Христос, Който шества из Палестина с учениците, е нещо повече от прост човек и учител, - това е Този, Който може да изцели от най-тежък недъг, Който изгонва бесове.

Източник: 
www.tatmitropolia.ru

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА НА СВ. АТАНАСИЙ И КИРИЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИ

Автор: 
Архимандрит Амвросий (Макар)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Възсияли с делата на Православието - пеем ние сега, прославяйки двамата светители, александрийските архиепископи Атанасий и Кирил, които били не само най-големите в изложението на богословските учения и мисли, но били и най-велики пастири и отци на Църквата.

Източник: 
www.milano.cerkov.ru

ВЪЗХВАЛНА ПИСАНУШКА

Автор: 
Румен Стоянов

НЕДЕЛЯ СЛЕД БОГОЯВЛЕНИЕ

Автор: 
Йеромонах Назарий (Рыпин)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! В днешният неделен ден, скъпи братя и сестри, наречен Неделя след Богоявление, светата Църква ни разказва в Евангелието и за това, което станало след кръщението Господне. Казано е, че Господ чул слух, че Йоан бил затворен в тъмница и Той напуснал Назарет, и отишъл в пределите Галилейски в град Капернаум. Йоан Предтеча, светилникът, запалената свещ, предшестваща слънчевата заря, е хвърлен в тъмница. И Христос излиза на Своето обществено служение.

Източник: 
www.optina.ru

БОЛКИТЕ НА ОТЕЦ ЕВСТАТИЙ

Автор: 
Янчо Михайлов

Отец Евстатий почти никога не се молеше за себе си. Той смяташе, че негово задължение е да се моли за другите, да изслушва техните болки и тегоби, да ги подкрепя в носенето на житейския им кръст. Дори, когато го заглождеше някаква тревога за бъдещето или го връхлиташе някоя болест той пак не изпросваше от Бога милост за себе си. Смяташе, че болестта е логична последица от не дотам праведния му живот.

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА СЪБОР НА ПРЕДТЕЧАТА И КРЪСТИТЕЛЯ ЙОАН

Автор: 
Йеромонах Геронтий (Федоренко)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Скъпи в Господа, братя и сестри, днес ние празнуваме втория ден от Кръщението Господне, от Богоявление и Събор на Светия Славен Пророк Предтеча и Кръстител Господен Йоан. Господ е казал за него: „Между родените от жени не се е явил по-голям от Йоана Кръстителя” (Мат. 11:11).

Източник: 
www.stsl.ru

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА КРЪЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

Скъпи братя и сестри! Поздравявам сърдечно всички вас с големия празник Богоявление. Ние днес извършихме особено тайнство, дарувано ни чрез Слизането на Светия Дух върху апостолите и върху цялата Църква. Ние осветихме водата чрез потапяне на кръста, възнасяйки особени молитви. Ние призовахме Светия Дух да освети водното естество, за да бъде то пронизано от Божествената сила и Божествената благодат.

Източник: 
www.patriarchia.ru

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ПРЕДИ БОГОЯВЛЕНИЕ

Автор: 
Протойерей Петр Борновалов

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Преди Христос да се яви на Йордан като Един от Троицата, хората трябвало сами да направят за своето спасение всичко, което могли.

Източник: 
www.iverski.cerkov.ru