Начало

Постът

Постът е древен дар, който не старее, а непрестанно се обновява и цъфти в пълна красота. Може би предполагаш, че неговата древност е като тази на Закона? Постът е по-стар от Закона. Недей да мислиш, че денят на Очищението, установен в Израиля в седмия месец, в десетия ден от месеца, е начало на поста (Лев.16:29). Задълбочи се в историята и търси древността на неговия произход. Постът не е ново откритие, а скъпоценност от Отците. Всичко, което се отличава с древност е почтено.

Източник: 
www.pravoslavieto.com

ЗА КАКВО ЖАДУВАТ НАШИТЕ МЪРТВИ

Автор: 
Александра Карамихалева

Отмина и тази Задушница. С трескавите подготовки за почитането на починалите ни близки: пазаруване, готвене, организиране на роднините... А дали в залисията не забравихме най-важното: да повикаме свещеник, да отправим молитва към Бога за упокой на душите на починалите, да раздадем милостиня за “Бог да прости.” Устройваме си богати гощавки, които не принасят никаква полза на починалите и за да ни укажат това, те ни се явяват насън и ни укоряват, че сме ги оставили гладни и жадни.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

УРОК ЗА ЖИВИТЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Човек никога не е готов да загуби свой близък. Няма утеха за такава загуба. Освен времето, което сме прекарали заедно, миговете любов, които сме си подарили. Едно от нещата, които можем да научим от нашите починали близки, е как да се отнасяме към живите. За какво съжалявяме, когато загубим любим човек? За какво най-много ни боли? За пропуснатите възможности да бъдем заедно, заедно да направим нещо хубаво и незабравимо. За неизгладените недоразумения помежду ни. За раните, които сме им нанесли волно или неволно.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

СЛОВО ЗА ЗАДУШНИЦА

Автор: 
eп. Калистос Уеър

“Бог не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Него всички са живи” /Лука 20:38/

ОБРАЗЕЦ НА БЕЗКОРИСТНО СЛУЖЕНИЕ - Слово за йеродякон Игнатий – Васил Левски

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

“Никой няма любов по-голяма от тая – да положи душата си за своите приятели” /Иоан 14:13/

ВАСИЛ ЛЕВСКИ - РЕВОЛЮЦИОНЕРЪТ ДУХОВНИК И ХРИСТИЯНИН

Автор: 
свещ. Кирил Тошев

Когато говорят за Васил Левски - Апостолът на свободата, историците винаги го разкриват като пламенния, неустрашимия, вдъхновен борец-революционер, пожертвал живота си в служба на народа и отечеството си, символ на героизма и патриотизма.

Източник: 
www.hram-selotrud.org

СЛОВО ЗА СРЯДА НА МЕСОПУСТНАТА СЕДМИЦА

Автор: 
Йоаким Манасиев

“Тогава всички ученици Го оставиха, и се разбягаха”/Марк 14:50/

Братя и сестри!

ХРАМ „СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА” - ПЛОВДИВ

Автор: 
Православна младеж

Църквата „Св. Св.Константин и Елена” е един от древните християнски храмове в гр. Пловдив. Разположен е в центъра на старинната част на града, върху самата крепостна стена на Акропола. Тя е част от Архитектурния комплекс „Старият Пловдив”, в който се включват Джумая Джамия от ХІV –ХV в., катедралната църква „Св. Успение Богородично”, митрополитската църква „Св. Марина” и Античния театър. В непосредствена близост до храма се намира и т. нар.

БЕЗПЛОДНОТО САМООКАЙВАНЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Как ре­а­ги­ра­ме, ко­га­то до­пус­нем ня­как­ва греш­ка в ежед­не­ви­е­то си, ко­га­то не се ока­жем “на ни­во”? Под­ми­на­ва­ме фак­та с ус­мив­ка, от­чи­та­ме греш­ка­та си и ре­ша­ва­ме занап­ред да вни­ма­ва­ме по­ве­че или дъл­го се тер­за­ем, “п­ре­дъв­к­ва­ме” слу­чая пак и пак, ви­ним ту се­бе си, ту друг, ту об­с­то­я­тел­с­т­ва­та...

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

СЛОВО ЗА НЕДЕЛЯ НА БЛУДНИЯ СИН

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

“А като дойде в себе си, рече:... Ще стана и ще отида

при баща си и ще му река: татко, съгреших против