Начало

ЗА МОЛИТВАТА

Автор: 
Митрополит Антоний Сурожки

Молитвата е предмет на лични отношения. За вярващия християнин Бог е висша ценност и смисъл на живота и в същото време той възприема Бог като личност. Молитвата не означава нищо за този, за когото не съществува обекта на молитвата. Вие не можете да научите на молитва човек, който няма чувства към Живия Бог.

СЛОВО ЗА СВ. МЧК НИКИФОР

Автор: 
Протоиерей Валентин Свенцицкий

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

ЗА МНОГООБРАЗНОТО ТЩЕСЛАВИЕ И БЕЗУМНАТА ГОРДОСТ

Автор: 
Св. Йоан Лествичник

Тщеславието по своя вид е изменение на естеството, извращение на характера, забелязване на укорите.  A по ка­чество то е прахoсване на трудове, загуба на усилия, крадец на душевното съкровище, изчадие на неверието, предтеча на гордостта, потъване в пристанището, мравка на хармана, коя­то макар и малка, разхищава всеки труд и плод.

ДА СЕ ВЪЗДЪРЖАМЕ ОТ ОСЪЖДАНЕ Слово за Неделя на Митаря и Фарисея

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

“Фарисеинът, като застана, молеше се в себе си тъй: Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци, или като тоя митар” /Лука 18:11/.

Братя и сестри!

Източник: 
"Изкачване на Тавор"

Награда от конкурса „Пътят на словото”

Автор: 
Православна младеж

За втора поредна година Фондация „Покров Богородичен” и порталът „Православие.БГ” проведоха конкурса за православна християнска журналистика „Пътят на словото”. Тази интересна инициатива обединява журналисти, които пишат статии с православна насоченост в различни медии.

 

ЗА МАГИЗМА В ЦЪРКВАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Вли­за­те в хра­ма и виж­да­те же­на, ко­я­то стои в иде­ал­ния цен­тър, в под­ку­пол­но­то прос­т­ран­с­т­во, с вдиг­на­ти ръ­це и впе­рен в ку­по­ла пог­лед. Как­во пра­ви тя? Мо­ли се ек­зал­ти­ра­но? - не, “за­реж­да се”! Ня­кой й е ка­зал, че точ­но под ку­по­ла “енер­ги­я­та” е най-сил­на, до­ри е че­ла, че то­ва е ус­та­но­ве­но с на­уч­ни из­мер­ва­ния.

Източник: 
Църковен вестник

Афоризми на свети Амвросий Оптински

Автор: 
Св. Амвросий Оптински

Да говориш добро е като сребро; да мълчи устата – това пък е злато!

Когато мълча, успявам накрая, а когато бърборя, после се кая!

Източник: 
,, Афоризми на свети Амвросий Оптински”

ИЗБРАХ ЖИВОТА ПРЕД СМЪРТТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Срещнах отец Герасим на богословската конференция в манастира в Бозе - Италия. Когато за първи път го видях, си казах: „Сигурно идва направо от Света Гора.” Интересът ми към него с всеки изминал ден все повече нарастваше. Винаги неотлъчно следван от своя послушник, някак затворен, самодостатъчен...

ПРАВОСЛАВЕН СКИТ ВЪВ ФРАНЦИЯ

Автор: 
Александра Карамихалева

Жан-Луи Дандюран е един от многото, чули проповедта на отец Герасим и открили Православието като отговор на въжделенията на душата си, като отговор на онази потребност от смисъл, без който животът и всички лични постижения не носят удовлетворение и радост.

СРЕЩНАХМЕ ЛИ ХРИСТОС В СЪРЦАТА СИ? Слово за Сретение Господне

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

“Сега отпускаш Твоя раб, Владико,

според думата Си, с миром,

защото очите ми видяха Твоето спасение,