Начало

Официалният сайт на БПЦ-Българска Патриаршия стартира

Автор: 
Александра Карамихалева

На 19 юни в салона на Софийска света митрополия стана публичното представяне на официалния електронен сайт на БПЦ – Българска Патриаршия. Това радостно събитие, състояло се в деня, в който Църквата чества паметта на св. Паисий Хилендарски, предизвика изключителен обществен интерес.

КАКВО ЧУДО Е ДА СИ ЧОВЕК

Автор: 
Преподобни Иустин Попович

Какво чудо е да си човек, и то двояко чудо: да бъдеш човек в такава огромна и загадъчна вселена. Вие не чувствате ли това? Не го ли виждате? Представете си, че до този момент не сте съществували и сега в тази ваша младежка възраст, с това ваше съзнание, с тези ваши усещания, с тези сетива, изведнъж някой ви изведе от небитието в битие и ви спусне в тая зала. Как бихте се почувствали? Погледнете, навсякъде около вас е светлина. Какво бихте помислили за нея?

Източник: 
"Православието като философия на живота"

П О К А Н А

Автор: 
Св. Синод на БПЦ

Уважаеми дами и господа,

Св. Синод на Българската православна църква ви кани на публичното представяне на официалния електронен сайт на БПЦ – Българска Патриаршия.

СРЪБСКИТЕ ВЛАДЕТЕЛИ ­- СВЕТИИ

Автор: 
Александра Карамихалева

“От пър­вия сръб­с­ки крал или жу­пан Си­ме­он Не­ман сръб­с­ко­то крал­с­т­во съ­щес­т­ву­ва­ло 250 го­ди­ни до Сте­фа­но­вия син Урош, сед­ми род от Не­ман. Та­ка на сед­мо­то по­ко­ле­ние се свър­ши­ло крал­с­т­во­то им. Не са има­ли гра­до­ве, ни­то се знае кой от тях где е се­дял.

ГРЕХЪТ СТАНА МОДА

Автор: 
старецът Паисий Светогорец

- Отче, на някого сте казали, че ще има война. Така чухме, вярно ли е?

Източник: 
"С болка и любов за съвременния човек"

ПОУЧЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СТАРЦИ - за вярата и смирението

Автор: 
съставил свещ. Дионисий Тацис

1. Старецът Иосиф Исихаст подчертавал, че добродетелите се придобиват със старанието на човека при подкрепата на Божията благодат. Той използвал следния пример: “Земеделецът преорава земята, оплевява я, сее и чака Божията милост. Ако Бог не прати в нужното време дъжд и благоприятни ветрове, земеделецът губи наградата за трудовете си. Така става и с нас.

НЕТЛЕННИ ОБРАЗЦИ НА СВЯТОСТ

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

Източник: 
Църковен вестник

ПРОБУЖДАНЕ НА ДРЕВНИ СТРАХОВЕ

Автор: 
Мария Иванова

Сред някои православни християни, под влияние на агресивната реклама и атака на окултни учения (цели издателства са ангажирани с издаването на книги, популяризиращи магията и теософски учения и практики), възникват страхове и притеснения относно въздействието на тези сили върху света като цяло и отделния човек. За мнозина „решението” е в търсене на „аналогични” практики в християнството, като „магическо” въздействие на църковните тайнства и молитви.

Източник: 
Църковен вестник

УНИНИЕТО ­- БОЛЕСТ НА ВЕКА

Автор: 
Александра Карамихалева

Мно­го пре­ди деп­ре­сив­ни­те със­то­я­ния да ста­нат обект за на­уч­но из­с­лед­ва­не от стра­на на пси­хо­ло­ги­я­та, све­ти­те от­ци на Цър­к­ва­та не са­мо са опи­са­ли кли­нич­на­та кар­ти­на на то­зи ду­ше­вен не­дъг, но са по­со­чи­ли и при­чи­ни­те, ко­и­то го по­раж­дат, и ме­то­ди­те за ле­че­ние.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"