Начало

КОЙ Е "ВИНОВЕН" И КОЙ ИМА "ПРАВО" ПРИ СЪПРУЗИТЕ?

Автор: 
старецът Паисий Светогорец

Забелязал съм, че някои изповедници казват на мъжете, които имат проблеми с жените си: "Потърпи, това е твоят кръст. Какво да се прави? Ще получиш награда от Бога". После отиват при тях жените и на тях - същото: "Търпи, за да имаш награда от Бога". Значи може и двамата да са виновни, но и на двамата изповедникът казва: "Търпи". Или пък може единият да е виновен и точно на него изповедникът да казва: "Търпи".

Източник: 
Из книгата "Слова за семейния живот"

Една неизвестна църковна прослава на победоносната българска армия от 1912 година

Автор: 
йеродякон Петър Граматиков

В деня на Тракия и Одрин, честван ежегодно на 26-тий март с идеята да се отдаде подобаваща почит на воините, дали живота си за свободата на отечеството, се огласява за първи път откриването от автора на настоящето (съучредител на Център за икуменически диалог “Св. Ап. Ерм” - Пловдив) на уникална приписка отпреди деветдесет и шест години в богослужебна книга, намираща се към днешна дата в библиотечния фонд на Пловдивската духовна семинария “Св. Св.

МОЯТ ДОМ

Автор: 
ст. н. с. д-р Христо Темелски

На Благовещение, 25 март е първият снимачен ден на документалния филм “Моят дом” в историческия Софийски храм “Св. София”, когато се празнува и неговия храмов празник. Темата на филма е уникалното съжителство в центъра на столицата на девет различни храма – Катедралният храм “Св. Неделя”, старинният исторически храм “Св. София”, храмът “Св. Николай Софийски Нови”, руската църква “Св. Николай”, румънската църква “Св. Троица”, католическата църква “Св. Йосиф”, арменската църква “Св.

ЗА БЛАГОВЕЩЕНИЕ И БЛАГОВЕЩЕНИЯТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Благовещение ­ това е денят на благата вест, че е дошло времето за избавлението на човешкия род, че Бог е благоволил да снизходи над Адамовото потомство и да го изкупи от греха. Но Благовещение ни напомня и за друго: че най-сетне сред дъщерите на Ева се е намерила Девица, така непоколебимо вярваща в Бога, така способна на дълбоко послушание и упование в Божията Премъдрост, че да се изпълни чрез нея чудото ­ Бог да се роди в плът.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

ПОУЧЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СТАРЦИ - за пазенето на ума

Автор: 
съставил свещ. Дионисий Тацис

1. Пазенето на ума е условие за молитвата. Старецът Иосиф, опитен исихаст от Света гора, казвал: “Молитвата без внимание и трезвение е губене на време и напразен труд. Ние трябва да поставим незаспиващ страж на всички свои чувства, вътре и вън от нас - вниманието. Без него умът и силите на душата се разпиляват за суетното и житейското като безполезната вода, която се лее по пътищата. Никой не може да се издигне горе, ако не презре долното.

АМЕРИКАНСКИ ПРАВОСЛАВНИ СВЕТЦИ - част втора

Автор: 
съставил и превел: Ирена Морган

СВЕТИ ГЕРМАН АЛЯСКИНСКИ СВЕТИ ПЕТЪР АЛЕУТСКИ

ОТЧЕ НАШ!

Автор: 
отец Петър Николов Лазаров

Отче наш, Ти, Който Си на небесата,

Ти, Който Си родил предвечния Си Син,

за нас с любов прати Го на земята -

Източник: 
Из книгата "Дневник на отец Петър Лазаров"

ЗА ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНАТА ЛИТУРГИЯ

Автор: 
Прот. Александър Шмеман

От всички богослужебни правила, свързани с Великия пост, най- важно е да бъде разбрано правилото за забрана за извършване на Божествена литургия в делничните дни от седмицата, през цялото време на Великия пост. Уставът ясно гласи, че в никакъв случай не трябва да се извършва Божествена литургия от понеделник до петък включително, освен ако Благовещение не се падне в един от тези дни.

ТАЙНИТЕ МОЛИТВИ НА ЛИТУРГИЯТА

Автор: 
Алек­сан­д­ра Карамихалева

Чу­ва­ли ли сте за т. нар. “тай­ни мо­лит­ви”? Та­ко­ва на­и­ме­но­ва­ние са по­лу­чи­ли най-ху­ба­ви­те и дъл­бо­ко­съ­дър­жа­тел­ни мо­лит­ви от Ли­тур­ги­я­та, ко­и­то са жи­во из­по­вяд­ва­не на вя­ра­та и ли­тур­гич­но­то бо­гос­ло­вие и в син­те­зи­ран вид пре­да­ват ця­ла­та све­ще­на ис­то­рия на Но­вия за­вет и Дог­ма­ти­чес­ко­то уче­ние на Цър­к­ва­та. Те, как­то е вид­но и от са­мо­то им съ­дър­жа­ние се про­из­на­сят от све­ще­ни­ка от име­то на це­лия бо­го­мо­лен на­род.

ПОУЧЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СТАРЦИ - за молитвата

Автор: 
съставил свещ. Дионисий Тацис

1. Молитвата просвещава човека. Това подчертавал старецът Порфирий и посочил следния пример: “Ето, някъде има електростанция, а в стаята - лампа, но ако не завъртим ключа, ще останем в тъмнина.