Начало

СЛОВО ЗА НЕДЕЛЯ НА ОТЦИТЕ ОТ ПЪРВИЯ ВСЕЛЕНСКИ СЪБОР

Автор: 
Прот. Валентин Свенцицкий

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Източник: 
”Монастырь в миру”

ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ЕДИН ПОКЛОННИК - Раковишки манастир

Автор: 
Александра Карамихалева

След­ва­ща­та ни спир­ка е Ра­ко­виш­кият ма­нас­тир. Ни­що не зна­ех за то­зи ма­нас­тир и ни­ко­га не бях ходила там, за­то­ва мно­го дър­жех да го по­се­тим. От ня­кол­ко де­на раз­го­ва­рях ре­дов­но с игу­ме­на, за да ко­ор­ди­ни­ра­ме пла­но­ве­те си. Той пъ­ту­ва­ше със своя съб­рат за хра­мов праз­ник в род­но­то си се­ло в Нев­ро­коп­с­ка епар­хия.

ЖИТЕЙСКОТО МОРЕ

Автор: 
Св. Игнатий Брянчанинов

Прeд погледа ми е величествено море. На север то в повечето случаи е мрачно и бурно; но от време на време е и прекрасно. Обширно море! Дълбоко море! Ти привличаш към себе си и погледите, и мислите. Несъзнателно гледам цели часове към морето. В тази гледка няма разнообразие; но пог­ледът и мислите не могат да се откъснат от него: сякаш пла­ват по просторното море, сякаш се потапят в него, сякаш по­тъват в него.

Източник: 
Аскетически опити

СЛОВО ЗА ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Автор: 
Прот. Иаков Михайличенко

“За небесното мислете, а не за земното”/Кол.3:2/

ВИДИНСКА ЕПАРХИЯ ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ЕДИН ПОКЛОННИК - Изворски и Чипровски манастири

Автор: 
Александра Карамихалева

На дру­гия ден се ка­чих­ме при Бе­лог­рад­чиш­ка­та кре­пост, из­диг­на­та ка­то ес­тес­т­ве­но про­дъл­же­ние на ска­ли­те. Пос­ле по­ех­ме към пе­ще­ра­та Ма­гу­ра­та, а оттам се от­п­ра­вих­ме към Из­вор­с­кия ма­нас­тир “Ус­пе­ние Бо­го­ро­дич­но”.

24 май - ден за възхвала великото дело на светите братя Кирил и Методий

Автор: 
Православна младеж

В цялата страна с празнични шествия бе отбелязан един от най-светлите празници в българската история. На този ден българският народ отдава почит на св. братя Кирил и Методий за великото дело, с което дават на "вси славяни книги да четат...".

НЕДЕЛЯ НА СЛЕПИЯ

Автор: 
Митрополит Антоний Сурожски

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

 

Братя и сестри!

 

АНГЕЛОЛОГИЯТА НА СВ. ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ

Автор: 
дякон Георгий Зяблицев

Посредник между Вездесъщия Бог и видимия свят се явява невидимият ангелски свят. Според св. Дионисий той е разделен на три триади. Първата и най-близка до Бога триада съставляват Херувими, Серафими и Престоли, които са в пълно съпричастие с Божествената Светлина, Красота и Единство. Втората триада ­ Господства, Сили, Власти ­ са причастни на Божеството при посредничеството на първата триада.

ИЗЛОЖБА НА ЦЪРКОВНА ФОТОГРАФИЯ В ПЛОВДИВ

Автор: 
Никола Владиков

На 19 май, в градската галерия в Пловдив фотографът Стоил Владиков откри изложба на църковна фотография със заглавие "Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му". Авторът ни показва фотопанорами от страната и чужбина, някои от които са съставени от 19 кадъра. Снимани са през последните няколко години.