Начало

"ДА ВЪЗКРЪСНЕ БОГ И ДА СЕ РАЗПРЪСНАТ ВРАГОВЕТЕ МУ" - изложба на църковна фотография

Автор: 
Стоил Владиков

Фотографиите са заснети през последните две години в Пловдив, Смолян и Атон.

Тълкувание на обръщението “Отче Наш” в Господнята молитва

Автор: 
събрал: Св. Теофан Затворник

Св. Григорий Нисийски:

БИБЛЕЙСКИ АСПЕКТИ НА ЕКОЛОГИЧЕСКИЯ ПРОБЛЕМ

Автор: 
Швейцарски митрополит Дамаскин

Проблематиката, свързана с екологията се състои не само в това да очистим обществените места и плажовете от боклуците – това е грижа на местните общински власти; икономическите проблеми са естетически въпрос, предполагащ запазване на зримата хармония между града и околната среда. Проблемът не се ограничава и с борбата с шума в мегалополисите, нито с любовта към животните, застрашени от изчезване.

МАШИНА ЗА ПОТИРИ, МАШИНА ЗА КУРШУМИ

Автор: 
Александра Карамихалева

Вой­ни, раз­ру­ше­ния, ка­так­лиз­ми, раз­би­ти чо­веш­ки съд­би, на­си­лие, смърт... Си­но­ве уби­ли ба­щи­те си, ба­щи на­сил­ни­ци на дъ­ще­ри­те си, де­ца из­би­ва­щи връс­т­ни­ци­те си... Но­ви­ни­те по те­ле­ви­зи­я­та зас­ти­гат слу­ха, заг­ла­ви­я­та от вес­т­ни­ци­те над­ни­чат през ра­мо­то на път­ни­ка до нас, в ки­но­то, уж тър­сим раз­в­ле­че­ние, а пак на­си­лие и зло­чес­тие... Зло­то е тол­ко­ва шум­но и по­каз­но!

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

ПЕТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПАСХА - НА САМАРЯНКАТА

Иисус й отговори и рече: всякой, който пие от тая вода, пак ще ожаднее; а който пие от водата, която Аз ще му дам, той вовеки няма да ожаднее; но водата, която му дам, ще стане в него извор с вода, която тече в живот вечен. (Йоан 5:13-14)

КРАТКО ЖИТИЕ НА СТАРЕЦА КЛЕОПА ИЛИЕ

Автор: 
Архимандрит Иоанникий (Балан)

Името и личността на старец Клеопа днес е известно не само в неговата родина Румъния, но и в целия православен свят. Отец Клеопа е роден през 1912 г. в град Сулица, област Ботосан в благочестивото християнско семейство на Александър и Анна. Наречен е Константин и е бил деветото от десетте деца. Детските си години Константин прекарал като пасял бащините овце заедно с двамата си по-големи братя Василий и Георги. През пролетта на 1929г.

Източник: 
www.pravoslavie.ru

ПРАВОСЛАВНО ХРИСТИЯНСКО ДРУЖЕСТВО "OCF" В САЩ

Автор: 
интервю на Максимос и Ирена Морган

Православното християнско дружество е официална университетска програма, създадена с благословението на Постоянната конференция на каноничните православни епископи в Америка.

КОНКУРС ЗА ЕСЕ "ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ВЯРАТА" 2009 - ПРИКЛЮЧИ

Автор: 
Православна младеж

Сайтът „Православна младеж” обявява конкурс за есе

„През очите на вярата” 2009

СЛЕДВАМЕ ЛИ ЗАВЕТИТЕ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

“Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им” /Евр.13:7/.

Източник: 
”Изкачване на Тавор”