Начало

В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЕЛИКДЕН СТАРТИРА НОВ ПРАВОСЛАВЕН САЙТ

Автор: 
Православна младеж

Екипът на сайта „Православна младеж” има удоволствието да съобщи на своите читатели радостната новина за стартирането в електронното пространство на нов православен сайт, под названието Всемирното православие.

ВЕЛИКИ ВТОРНИК - вечерта

Автор: 
Проф. Тодор Поптодоров

“Кога Аз бъда издигнат от земята, всички ще привлека към Себе Си/Иоан 12:32/.

ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИК, ВТОРНИК, СРЯДА

Автор: 
Православна младеж

В първите три дни от Страстната седмица, Църквата припомня последното пребиваване на Господ Иисус Христос в град Йерусалим. Още в неделя вечерта на Цветница се отслужва Последование на Жениха. То представлява утреня с Евангелско четиво.

ПАЗИ ВЯРАТА СИ, БЪЛГАРИНО БРАТЕ!

Автор: 
Св. Николай Сръбски (1881-1956)

Българино брате, към тебе се обръщам да те попитам нещо. Не оставяй твоите волове и не задържай твоя плуг. На моя въпрос можеш да отговориш и като ореш. Не те питам за пътя, та да е нужно да дигнеш ръка от плуга и да ми го посочиш. Не ти искам вода, та да спреш оранта си и да ме заведеш на извора. Виж, ти цял ден ореш и цял ден мислиш и мислите ти остават затворени в тебе.

Източник: 
www.pravoslavie.bg

ЗА КАКВО ПЛАЧЕ ДНЕС ГОСПОД И КАК МОЖЕМ ДА ГО УТЕШИМ

Автор: 
Епископ Вениамин Милов

“И когато се приближи и видя града, заплака за него”. (Лука 19:41)

 

СЛОВО ЗА ЛАЗАРОВА СЪБОТА

Автор: 
По св. Лука изповедник, архиепископ Кримски

“Иисус отговори: нали дванайсет часа има в деня? Който ходи дене, не се препъва, защото вижда светлината на тоя свят, а който ходи нощя, препъва се, защото светлината не е в него” /Иоан 11:9-10/.

СЪЩНОСТ НА ГРЕХА, ВИДОВЕ ГРЕХОВЕ И ПОРОЧНИ СЪСТОЯНИЯ, БОРБА С ГРЕХА

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

Свещеното Писание разглежда греха като увреденост и аномалия, произлизаща от отпадането на човека от Бога и противостояща на идеалната норма на сътвореното от Бога битие. Грехът е отстъпление, както от естествения, така и от богооткровения нравствен закон, той ни отдалечава и разделя от абсолютното Добро, от Бога. Според схиархимандрит Софроний /Сахаров/ грехът се извършва в тайнствената глъбина на човешкия дух, но последствията от него поразяват целия човек.

ПОУЧЕНИЯ НА СЪВРЕМЕННИТЕ СТАРЦИ - за духовния подвиг

Автор: 
съставил свещ. Дионисий Тацис

1. Старецът Порфирий казвал: “Когато дойде и се засели в цялото пространство на нашата душа Христос, тогава си отиват всички проблеми, всички заблуждения, всички затруднения. Тогава си отива и грехът.”

ПОКЛОННИЧЕСТВО - ПО СВЕТИТЕ МЕСТА НА УКРАЙНА

Автор: 
Галина Митева

 Добрич- Одеса-Киев-Почаев-Лвов-Яш-Добрич

9   юни -   19 юни 2009 (с автобус)

Пловдивска духовна семинария „Св. Св. Кирил и Методий”

Автор: 
Пловдивска духовна семинария

Огнище на духовни ценности, вяра и традиция