Начало

ПРИМЕР ЗА ГОРЕЩА ЛЮБОВ КЪМ БЛИЖНИТЕ

Автор: 
прот. Яков Михайличенко

/слово за св. равноапостолна Нина/

 “Елате днес всички, да възпеем избраната от Христа равноапостолна  проповедница на Божието слово”/из кондака за празника/

КИЕВО-ПЕЧЕРСКАТА ЛАВРА

Автор: 
свещ.Йоан Карамихалев

Историята на Киево-Печерската Лавра започва в средата на ХІ век. Лаври обикновено наричат крупни общежителни манастири, които напомнят със своите размери и постройки неголеми градчета, имащи свои улици («лавра» в превод от гръцки езика означава «улица»).

ЕСТЕСТВЕНА И ХРИСТИЯНСКА ДОБРОДЕТЕЛ

Автор: 
свещ.Йоан Карамихалев

   От свойствата на християнската добродетел е видно и разбираемо нейното различие от естествената или философската добродетел. Естествената добродетел е стремеж да съобразяваме своите мисли и постъпки с естествения нравствен закон, възвестяван ни посредством разума и съвестта. Християнската добродетел е стремеж да съобразяваме своите мисли и действия с евангелския закон, с учението и примера на Христа при съдействието на Божията благодат.

ПОКАЯНИЕТО ТРЯБВА ДА Е СМИСЪЛ НА ЖИВОТА ЗА ВСЕКИ ХРИСТИЯНИН - слово за Неделя след Богоявление

Автор: 
По Игумен Никон (Воробьов)

“Оттогава Иисус начена да проповядва и казва:

покайте се, защото се приближи царството небесно” /Мат.4: 17/.

История за надеждата

Автор: 
Живко Ванчев

Погледнах на запад и усетих нежния полъх на пролетния ветрец. Косите ми се развяха по сивите цветове на износените ми дрехи. Топлите краски на слънчевата светлина преливаха една в друга. Земята бе спокойна, а в облаците бе изрисувана историята на не една мечта:

 

Най-великият Божи пророк

Автор: 
Йером. Автоном

“Какво излязохте в пустинята да видите? Тръстика ли, люлеена от вятъра… Пророк ли? Да, казвам ви, и повече от пророк”.

Лука 7:25,26

ЗА СВЕТЕНАТА ВОДА

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Братя и сестри! Не е далеч от нас времето, когато властващият тогава “научен” атеизъм се опитваше с помощта на псевдонаучни твърдения да отрече съществуването на Бога и противопоставяше науката на вярата в Бога.

Слово за Богоявление

Автор: 
Йером. Автоном

”И ето, отвориха Му се небесата, и видя Духа Божий да слиза като гълъб и да се пуща върху Него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоговение” /Мат.3:16-17/.

СВОБОДАТА – УСЛОВИЕ ЗА ЧОВЕШКО ДОСТОЙНСТВО

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

   Високото достойнство на човешката личност се дължи на това, че човек е надарен със свобода, с възможност за самоопределяне към Бога и нравствените ценности. Свободата се явява необходимо условие за достойнството на човека, за осмислен и пълноценен човешки живот.

БЛАГОДАТНА ОСВЕЖАВАЩА ВОДА-Слово за св. Серафим Саровски

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

Братя и сестри! Учението на Спасителя осветлява всичко по начин различен от т.нар. светски морал, светски закони, светска мъдрост. И способът на борба за истината, посочен от Спасителя, е съвършено различен. В света се води борба с външни оръжия, по външни пътища.