Начало

СЛОВО ЗА ТОДОРОВДЕН

Автор: 
Тодор Джалъзов

"Аз съм лозата, вие пръчките, който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото без Мене не можете да вършите нищо. Ако някой не пребъде в Мене, бива изхвърлен навън, както пръчката, и изсъхва” /Йоан. 15:5,6/

ЗА ПОКАЯНИЕТО

Автор: 
Прот. Валентин Свенцицкий

Постът е време, в което вярващите чрез тайнството покаяние се омиват от своите тежки и малки прегрешения. Но колко трудно е да се научиш да се каеш, колко трудно е искрено да възненавидиш греха! И колко е трудно не само да назовеш греха, но и да го видиш с вътрешното си око, да го изправиш пред съда на своята съвест, действително да се засрамиш за него.

Източник: 
Беседы о духовной жизни

Постът – очистване на душата

Автор: 
Прот. Иаков Михайличенко

Възможно ли е здравето на тялото без здравето на душата? Разбира се, че не е възможно. И днес все повече хора се убеждават в това от собствен опит. Не може да има телесно здраве без здрава, чиста, изцелена душа! И всички болести рано или късно ще отстъпят от човека, спомнил си за душата, позагрижил се за нейната чистота.

ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА – БЛАГОДАРНОСТ НА РУСКИЯ НАРОД ЗА ПРОСВЕТНОТО ВЛИЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Автор: 
Варненски и Великопреславски митрополит Кирил

На 14 ап­рил 1877 г. в гр. Ки­ши­нев и в по­ве­че­то хра­мо­ве на Ру­сия офи­ци­ал­но се про­чи­та и обя­вя­ва Ма­ни­фестът за обя­вя­ва­не на Ос­во­бо­ди­тел­на­та рус­ко-тур­с­ка вой­на 1877-1878 годи­на.

Източник: 
Църковен вестник

Музикална формация ЮЛАНГЕЛО - Покана

Автор: 
Юлангело

Свободата е несетивна. Свободата, казват, била състояние на духа. Но свободата не е безотносителна към времето, свободата се нуждае от биография…

Слово за Неделя Сиропустна

Автор: 
свещ. Йоан Карамихалев

“Ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви”/Мат.6:15/.

Братя и сестри!

ОЩЕ НЕЩО ЗА ПРОШКАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Отново сме изправени пред Великия пост, а с това и пред необходимостта да поискаме и да дадем прошка на ближните си за всичко, което омрачава душата ни: разочарование, огорчение, стаена враждебност, недоверие, завист, страх... Да простим за нападките, подигравките, заплахите, за посегателствата срещу авторитета ни, репутацията ни, правата ни, удобството ни ­ всичко. “Ще простя всичко освен...” не е истинска прошка. “Ще простя, ако...” ­ също.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

МОМИЧЕТАТА СИ ВОДЯТ ДНЕВНИЦИ

Автор: 
Мария Городова

Момичетата от всички епохи са си водели дневници... Анна, Маша, Рута, Таня, Дена...Защо пишат? Защото дневниците изведнъж се превръщат в „единствения и най-добър приятел, пазител на душевните тайни” – обяснява Рута. А Анна пише „...аз на теб всичко мога да доверя, както на никой друг до този момент не съм доверявала.

Източник: 
www.pravmir.ru

ИНТЕРВЮ СЪС СЕМЕЙСТВО МАКДОНАЛД, ТЕКСАС, САЩ

Автор: 
Максимос и Ирена Морган

“Ако някой иска да върви след Мене, нека се отрече от себе си, да вземе кръста си и Ме последва.” (Мат. 16:24)

ВЕЛИКОТО ТАЙНСТВО БРАК - съвети преди брака

Автор: 
архимандрит Емилиян Симонопетритски

Никой не се съмнява, че най-важният ден в живота на човека, след раждането и кръщението, е този на брака. Разбира се, една от институциите, които светският ураган на нашето време се опита да разруши, беше и всечестното и свещено тайнство на брака.