Начало

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ СЕДМА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА. ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА ДВАМАТА СЛЕПЦИ И НЕМИЯ БЕСНОВАТ

Автор: 
Йерей Игор Лысенок

В името на Отца и Сина, и Свети Дух! Скъпи братя и сестри, днес чухме удивително Евангелие, което благовества за всеобемащата любов Божия по отношение към всеки от нас.

Източник: 
www.spas-monastery.by

КАКВО ТРЯБВА ДА Е ПЪРВО? Проповед на празника на великомъченика и целителя Пантелеймон

Автор: 
Протоиерей Николай Струков

Скъпи братя и сестри! Тези светци, които в съзнанието на Църквата са известни с титлата „целители”, се наричат също „безвъзмездни лекари”. Бидейки проводници на изцеляващата сила на Бога, те не поставяли на пътя на благодатта преграда от користолюбие и умножавали милостта, без да умножават сребролюбието. Те действали в духа на апостолите, на които било казано: „Даром приехте – даром давайте”.

Източник: 
www.p-blagovest.ru

РАЗСЛАБЛЕНИЯТ И НЕГОВИТЕ ПРИЯТЕЛИ

Автор: 
Протоиерей Олег Кручинин

В продължение на три и половина години от Своето обществено служение Иисус Христос нееднократно изцелявал хора. Сред тях били и „разслаблени” – неспособни да се движат самостоятелно поради мускулна слабост, т. е. паралич.

Източник: 
www.gorlovka-eparhia.com.ua

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА НА ПРОРОК ИЛИЯ

Автор: 
Протойерей Георгий Климов

Поздравявам всички вас, скъпи братя и сестри, с празника на светия пророк Божи Илия! Това е почитан в нашето отечество свети Божи угодник. Да си зададем въпроса: защо така го обичат православните хора?

Източник: 
www.troitse-paraskevo.ru

ИЗЦЕЛЕНИЕТО СЛУГАТА НА СТОТНИКА. ПОДВИГЪТ НА ВЯРАТА

Автор: 
Протоиерей Владислав Софийчук

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Свещеното Писание ни казва, че без вяра е невъзможно да угодим на Бога. Какво е вярата? Апостол Павел отговаря на този въпрос така: „Вяра е жива представа на онова, за което се надяваме, и разкриване на онова, що се не вижда” (Евр. 11:1). Днешното евангелско четиво (Мат. 8:5–13) ни открива силата на вярата на човека, която удивила Самия Господ Иисус Христос, Самия Бог.

Източник: 
https://makariy-kiev.church.ua

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ 4-ТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Протойерей Михаил Подолей

В евангелското четиво (Мат. 8:5-13) днес ние чухме за изцелението от нашия Господ Иисус Христос на слугата на стотника в Капернаум. Стотникът бил езичник. Но той дава пример за вяра и смирение на иудеите. Той имал силна вяра, както Сам Господ свидетелства за това (Мат. 8:10). Но стотникът съзнавал своето недостойнство и не могъл да допусне даже в мислите си, че Господ може да влезе в неговия дом.

Източник: 
www.hramioann.ru

В БОГА ВЯРВАМ, А В ЦЪРКВАТА НЕ

Автор: 
Д-р Вячеслав Боровских*

Въпрос: Един от нашите абонати декларира: „Аз вярвам в Бога, но в Църквата – не”.

Източник: 
www.vk.com

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ТРЕТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Йерей Александър Ермолин

В името на Отца и Сина и Светия Дух! В днешното неделно четиво (Мат. 6:22-33) ние слушаме призива на Спасителя: „не се грижете за душата си, какво да ядете и да пиете, ни за тялото си, какво да облечете „ (Мат. 6:25). Господ ни посочва „птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито в житници събират и вашият Отец Небесен ги храни” (Мат.

Източник: 
https://kazpds.ru/

ТВЪРДОСТ И РАЗУМ. Празникът на славните и всехвални първовърховни апостоли Петър и Павел

Автор: 
Протойерей Александър Хомяк

През църковната година има четири поста, за всеки сезон от годината. Те предшестват важни празници. Рождественският пост предваря Рождество Христово, Великият пост ни подготвя за Светлата Пасха, Богородичният – за Успението на Пресвета Богородица, а Петровият пост е вестител на празника в чест на светите славни и всехвални апостоли Петър и Павел.

Източник: 
www.p-blagovest.ru

НЕДЕЛЯ ВТОРА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Протойерей Александър Ганаба

Източник: 
www.barjaktarevic.livejournal.com