Светилници на вярата

"Помнете вашите наставници, които са ви проповядвали словото Божие, и, като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им. Иисус Христос е същият вчера, и днес, и вовеки" (Евр. 13:7-8)

„Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели" - слово за Екзарх Йосиф І

Автор: 
Проватски Епископ ИГНАТИЙ

На 20 юни се навършиха 96 години (1915 г.) от кончината на Екзарх Йосиф. Роден в Калофер на 5 май 1840 г. със светското име Лазар Йовчев, той остава рано сирак и е отгледан от по-голямата си сестра. Учи първо в родния си град, а впоследствие във Френския католически лицей в Цариград и в Парижкия университет (знаменитата „Сорбона"), където от 1864 до 1867 г. следва във философско-литературния факултет, а от 1867 до 1870 - в юридическия.

Житие на Новоселските мъченици

Много са подвизавалите се по българските земи светци, които от векове тачим и призоваваме и чиято памет e отбелязана в календара. Но Господ почита с венци не само страдалците от първохристиянските времена, а и ония, що са много по-близо до нас по време и по място и са изтърпели гонения и мъки не по-малки от древните. Ние знаем за тях от историята, ала не историята е тази, която ще ни приобщи към жертвената трапеза, която ще ни събере в храма и която ще ни укрепи във вярата.

Св. Теофилакт Изповедник, епископ Никомидийски

Автор: 
Прот. Емил Паралингов

„Помнете вашите наставници, който са ви проповядвали словото Божие, и, като имате пред очи свършека на техния живот, подражаваите на вярата им” /Евр. 13:7/

Спомен за възрожденския духовник Аверкий Петрович

Автор: 
Петър БАЗАЙТОВ

Авер­кий Пет­ро­вич Бъ­зай­тов е ро­ден в град Со­пот меж­ду 1820 и 1825 го­ди­на. Кръ­щел­но­то му име ве­ро­ят­но е Ан­гел, про­ме­не­но при за­мо­наш­ва­не­то. Ба­щи­но­то му име със си­гур­ност е Пен­чев, про­ме­не­но в Сър­бия на Пет­ро­вич. За не­го най-ра­но съ­об­ща­ва Пет­ко Сла­вей­ков, че през 1842 г.

Св. Серафим Саровски и Небесната Царица

Автор: 
Александра Карамихалева

Този е от нашия род” - така говорела Пресветата Дева за „бедния Серафим” при многобройните си посещения при него. Земният живот на Божия угодник и чудесата, които стават по негово застъпничество след смъртта му, говорят именно за това, че дивният подвижник е от рода Божи. Живеел сякаш на Небето подобен на ангелския живот.

СТАРАТА ГОДИНА

Автор: 
Видинский митрополит Неофит (1868 – 1971)

„Оставете първия живот, вехтия човек, който тлее в пороците. Подновете духом ума си. Облечете се в новия човек, създаден по Бога в правда и в преподобие на истината”.

ДУХОВНИ ЦЕНТРОВЕ, ОСНОВАНИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ НА ПРЕПОДОБНИ ГРИГОРИЙ СИНАИТ

Автор: 
Игумен Петр /Пиголь/

В историята на България има упоменаване за група монаси-исихасти, за които въз основата на съвременни данни може с увереност да се говори, че са принадлежали към учениците на преподобни Григорий Синаит. Парорийската пустиня след кончината на нейния основател, поради турските нападения, прекратила своето съществуване. Монасите-исихасти били принудени да се разпръснат на разни страни. Мнозинството от тях останали в България, където те се поселили в труднодостъпни места.

Източник: 
книгата "Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники"

ПРЕПОДОБНИ РОМИЛ РАВАНИЦКИ - ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ДУХОВНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ПРЕП. ГРИГОРИЙ СИНАИТ В БЪЛГАРИЯ

Автор: 
Игумен Петр /Пиголь/

Сред първите ученици на свети Григорий Синаит в Парория, спечелили особена известност в Сърбия, бил и българският инок Роман (в схима Ромил), когото, по името на неговия духовен наставник, също наричали Синаит. Освен в Сърбия преп. Ромил се ползва с особена почит и в България, където той се родил и проживял голяма част от живота си. По мястото на раждане  на преподобния, град Бдин (дн. Видин) българите го наричат  Ромил Бдински (Видински).

Източник: 
книгата "Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники"

Оптинското старчество ­- исихазъм в света

Автор: 
Сергей С. ХОРУЖИЙ

Стар­чес­ко­то служе­ние, в ко­е­то ум­на­та мо­лит­ва се съв­мес­тя­ва с ак­тив­на и пос­то­ян­на връз­ка със све­та, крие в се­бе си за­гад­ка, проб­лем, и ние сме длъж­ни да пос­та­вим кан­тов­с­кия въп­рос: как е въз­мож­но стар­чес­т­во­то? За да от­к­ри­ем от­го­во­ра, пър­во тряб­ва яс­но да из­ра­зим същ­ност­та на проб­ле­ма.

Източник: 
“Феномен русского старчества в его духовных и антропологических основаниях”

ПРЕПОДОБНИ РОМАН ТЪРНОВСКИ - ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ДУХОВНИТЕ ТРАДИЦИ НА ПРЕПОДОБНИ ГРИГОРИЙ СИНАИТ В БЪЛГАРИЯ

Автор: 
Игумен Петр /Пиголь/

Немалък принос в разпространение на синаитско-исихастското движение в България внесъл преподобни Роман Търновски – приятел и съученик на преподобни Теодосий Търновски. Свети патриарх Калист в житието на преподобни Теодосий характеризира преподобни Роман „като човек добродетелен и знаменит, ревнител на духовния живот, във всичко подобен на блажения Теодосий, истински пустиножител и постник, изпълнител на всички Господни заповеди”.

Източник: 
книгата "Преподобный Григорий Синаит и его духовные преемники"