За нас

За нас

"Дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях"
(Матей 18:20)

За нас

"Дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях"
(Матей 18:20)

Редакционен екип

"Дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм Аз посред тях"
(Матей 18:20)