Аудиопроповеди на свещеноиконом Ангел Ангелов

Проповеди, произнесени в ефира на Дарик радио


АУДИОПРОПОВЕД ЗА МОЛИТВАТА

„Молитвата е възнасяне на ума и сърцето към Бога, съзерцаване на Бога, дръзновена беседа на творението с Твореца, благоговейно заставане на душата пред Него, като пред Царя и Самия Живот, Който дава живота на всички; забравяне заради Него на всичко наоколо, храна за душата, въздух и светлина, живителната нейна топлина, очистване от греховете, благото иго Христово, лекото Негово бреме.

Беседа „Пътят на светостта” – аудиозапис

На 12 август 2010 в енорийския център на столичния храм „Св. св.

АУДИОПРОПОВЕД ЗА ИЗБОРА, КОЙТО ВСЕКИ ЧОВЕК ПРАВИ

Целият човешки живот е низ от избори. Ние хората сме призвани постоянно да предприемаме съответния избор, а това хич не е лесно. Още от детството ни, та чак до старини вземаме решения, в повечето случаи в следствие на даден избор. Затова човек се стреми да получи търсещия съвет, съответната подкрепа, а по този начин и оправданието за приетото от него решение.

АУДИОПРОПОВЕД - ХРИСТОВИЯТ ПОСЛАНИК

И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал, и ето, Аз съм с вас през всички дни до свършеха на света. Амин. (Матей 28:19-20)

 

АУДИОПРОПОВЕД ЗА 8-ми МАРТ

Към Църквата и учението й винаги е имало обвинения от нейните критици, че едва ли не съществува особена полова дискриминация, че жената стои в не дотам равностойно положение спрямо мъжа. Че тя, жената, е лишена от правото да свещенодейства и проповядва, принизена и обидена, отдадена единствено да прислужва в храма. Обвинения различни, но дали е така?

АУДИОПРОПОВЕД ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН

За противопоставянето между празника на влюбените, на виното и за забравения празник на Св. Кирил Философ.

АУДИОПРОПОВЕД ЗА ПРОШКАТА

„Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец; ако ли не простите на човеците съгрешенията им, и вашият Отец няма да прости съгрешенията ви. Също, кога постите, не бивайте намръщени като лицемерците; защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда.

АУДИОПРОПОВЕД ЗА СВЕТИ ТРИ СВЕТИТЕЛИ

30 януари 2010г – празник на свети Три Светители велики архиереи – Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст.

АУДИОПРОПОВЕД ЗА ВЯРАТА ХРИСТОВА

Човешко е да се греши. Отвсякъде го слушаме, като някакво оправдание, чрез което винаги имаме готовност да се защитим. Казваме, ами падналата наша природа в следствие на грехопадението, тя носи вината за тази уязвимост към греха, за допускането на грешките ни.

АУДИОПРОПОВЕД: "ДНИТЕ ПРЕДИ КОЛЕДА"

Да, но в съвремието ни радостта, която имаме, е за всичко друго, но не и за Бога. Сътворихме напълно светски празник от събитието на Рождеството на нашия Бог. Празник, ограничен единствено в размяната на подаръци, в обилната храна и здравия запой. А Христос дойде при нас не да последва точно това. Господ ни дари с нещо друго, велико и ново – възможност за живот вечен и спасителна надежда за утрешния ден.