Амвон

ЗА ФАРИСЕЯ С ЛЮБОВ

Автор: 
Игумен Нектарий (Морозов)

Минимум един път в годината, а всъщност, разбира се, по-често, ние си припомняме фарисея от разказаната от Спасителя притча. Основно си го припомняме, за да изобличим някого в нехристиянско, а именно фарисейско, отношение към ближния.

Източник: 
www.pravoslavie.ru

ЗА ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ СТЕНАТА

Автор: 
Протойерей Вячеслав Резников

Господ казва на тези, които искат да бъдат с Него, които искат да бъдат в Неговата Църква: „Излезте из средата им и се отделете, казва Господ, и до нечисто се не допирайте, и Аз ще ви приема"; и ще ви бъда Отец, а вие ще бъдете Мои синове и дъщери". Но колко често пристъпилият към църковната ограда вижда пред себе си непроходима стена. Понякога това е стената на неразбирането. Понякога, струва ни се, това е стената на враждебността.

Източник: 
www.verav.ru

НЕДЕЛЯ 16-ТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА. ПРИТЧАТА ЗА ТАЛАНТИТЕ

Автор: 
Епископ Тихон (Софийчук)

В имeто на Отца и Сина и Светия Дух! В днешното възкресно евангелие ние четохме притчата за талантите. За това как един господин, отпътувайки за далечна страна, повикал слугите си и им поверил своето имане. На единия той дал пет таланта, на другия два, на третия един – на всеки според по силите и заминал. А когато се върнал, поискал от слугите отчет.

Източник: 
www.cerkovschina.com.ua

СЛОВО НА ПРАЗНИКА НА СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ХАРАЛАМПИЙ МАГНЕЗИЙСКИ

Автор: 
Митрополит Кирил (Наконечный)

Ние трябва да осъзнаем и осмислим думите на Господа „където е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви“ (Мат. 6:21). Сърцата на тези, за които съкровището е нашият Бог, пребивават с Него. Тези пък, които търсят съкровище в други места, водят съвсем друг живот. Желателно е в своя живот да придобием истинското съкровище.

Източник: 
www.tatmitropolia.ru

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Автор: 
Иеромонах Давид (Алексеев)

Срещата на Богомладенеца Христос и праведния Симеон Богоприемец станала в изпълнение на свещения обичай на иудеите: в знак на освобождението от робството на греха в Египет се принасяла жертва на Господа за първородните младенци. Обичайната такава жертва били два гълъба.

Източник: 
www.podvorie-spb.ru

СЛОВО ЗА СВ. МЧК ТРИФОН

Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

„Твоят мъченик, Господи, при своето страдание прие от Тебе, нашия Бог, нетленен венец. Защото, имащ Твоята подкрепа, мъчителите повали и съкруши на демоните безсилната дързост: с неговите молитви спаси нашите души“ (тропар на мъченика).

СЪБОР НА ВСЕЛЕНСКИТЕ УЧИТЕЛИ И СВЕТИТЕЛИ ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИ, ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ И ЙОАН ЗЛАТОУСТ

Автор: 
Митрополит Марк (Головков)

Днес, скъпи братя и сестри, нашата Православната Църква отбелязва паметта на тримата велики светители – Василий Велики, Григорий Богослов и Йоан Златоуст. През църковната година ние отбелязваме паметта на всеки от тези учители на Църквата отделно. Всеки от тримата бил богато надарен с таланти, но при това те били хора с различни дарования, което и се отразило в техните прозвища, с които ги удостоили още приживе.

Източник: 
www.ryazeparh.ru

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ 14-ТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Епископ Силвестър (Стойчев)

В името на Отца, и Сина, и Светия Дух! На нашето внимание днес е представена още една притча, преоткриваща тайната на Царството небесно. Притчата е за поканените на брачния пир на царския син. Господ използва в тази притча образа на брачния пир. Пирът в библейската традиция е символ на победа и духовно ликуване. Още във Ветхия Завет образът на пира се използва за обозначаване на така наречения месиански пир, който е потвърждение за възцаряването на Месията.

Източник: 
www.kdais.kiev.u

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ 33-ТА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Епископ Силвестър (Стойчев)

В името на Отца, и Сина, и Светия Дух! Историята на обръщането на човека към Бога винаги предизвиква удивление. Нерядко може да се чуе, че човек, по принцип, не се променя след като още в млада възраст се е формирал неговия характер, навици, пристрастия. Навярно, житейският ще покаже, че тези думи са правдиви. Но ние, християните, вярваме в чудото. И най-голямото чудо – това е просто промяната в човека.

Източник: 
www.kdais.kiev.ua