Амвон

РОЖДЕСТВЕНСКО ПОСЛАНИЕ

Автор: 
Митрополит Нестор (Сиротенко)

В тази свята нощ на Рождеството, ние сме призвани да станем, да отидем във Витлеем и да се поклоним на Бога. Заради нас Той умалил Себе Си, приел образ на раб (Филип. 2:7), станал човек.

При кого още да отидем? Нашият живот така непоправимо се е изменил. Изглежда, че не е останало нищо надеждно, устойчиво, правдиво.

Помните, някога апостол Петър, от името на всички ученици възкликнал: „Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи за вечен живот“ (Ин. 6:68).

Източник: 
www.cerkov-ru.com

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ ПРЕДИ РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Последната неделя преди Рождество Христово се нарича на езика на църковния устав Неделя на светите отци. За какви отци става дума? Става дума за светите Божии угодници, които предшествали Господа и Спасителя, т. е. за светиите от Ветхия Завет.

Източник: 
www.patriarchia.ru

ПРОПОВЕД В НЕДЕЛЯ НА СВЕТИТЕ ПРАОТЦИ

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

В днешното евангелско четиво (Лк. 14:16-24) се разказва за това как някой си господар решил да устрои вечерна трапеза. Той започнал да кани хора и ето отиват при един от тях слугите и казват: господарят устройва вечеря, кани избрани и ти си в това число. А човекът отговаря: „Отпишете ме, днес имам толкова важна работа – купих земя, трябва да отида да я нагледам”. И не отишъл на вечерята. Отиват при друг, казват му същото.

Източник: 
www.patriarchia.ru

ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА ПРЕГЪРБЕНАТА ЖЕНА В СЪБОТА

Автор: 
Протойерей Александър Шаргунов

В една от синагогите Той поучаваше в събота; и ето една жена с немощен дух от осемнайсет години; тя беше прегърбена и не можеше никак да се изправи. Като я видя Иисус, повика я и рече ѝ: жено, освобождаваш се от недъга си! И сложи ръцете Си върху нея; и тя веднага се изправи и славеше Бога” (Лк. 13:10-13).

Източник: 
www.brooklyn-church.org

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА НА СВЕТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРВЕЦ

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес ние прославяме светителя и чудотвореца Николай. А защо въобще се почитат светиите? Отговорът на този въпрос се съдържа не само в това, че ние близко до сърцето възприемаме преданието, традицията, предаването от поколение на поколение на ценностна информация, особено на тази, която се отнася до духовния живот, но още и в това, че светите Божии угодници откриват за нас най-загадъчното и скритото – участта на човека след неговата смърт. Свeтите угодници ни се явяват чрез чудеса, та още и още веднъж да ни кажат: „Ние не сме умрели, ние сме живи!

Източник: 
www.patriarchia.ru

ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА ЙЕРИХОНСКИЯ СЛЕПЕЦ

Автор: 
Протойерей Алексий Пелевин

Скъпи братя и сестри! В днешният неделен ден Църквата предлага за наше назидание да си припомним и приложим към своя живот евангелския откъс, който ни разказва за изцелението на йерихонския слепец. Страданията на този човек, неговата слепота ни напомнят за някои важни моменти. На първо място, че трябва да благодарим на Бога за това, че имаме дара на здравето; за това, че можем да дойдем в Божия храм със собствените си крака и със здрав разум.

Източник: 
www.nikita-hram.ru

„Вие сте светлината на света”

Автор: 
Дмитрий Русин

На празника на апостол Андрей Първозвани ни се иска да си припомним за апостолството като за призванието на всеки истински християнин.

Източник: 
www.tatmitropolia.ru

ПРИТЧАТА ЗА БЕЗУМНИЯ БОГАТАШ. Слово за смъртта и за щастието

Автор: 
Протоиерей Роман Гуцу

Скъпи братя и сестри! Ние прослушахме сега притчата за безумния богаташ. Тя е една от най-ярките в Свещеното Писание, една от необикновено важните за нашето духовно назидание, за правилното подреждане на земните дела. Вие чухте, че Господ предупреждавал богаташа: „безумнико, нощес ще ти поискат душата; а това, що си приготвил, кому ще остане?“ (Лк. 12:20). И тази притча завършва със следните думи: „Тъй бива с тогова, който събира имане за себе си, а не богатее в Бога“ (Лк. 12:21).

Източник: 
www.vsevhram.com

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА НА СВ. ДИМИТРИЙ СОЛУНСКИ

Автор: 
Свещеник Димитрий Корнеев

Днес почитаме паметта на свети великомъченик Димитрий Солунски. Той бил човек с удивителна съдба. Баща му бил проконсул (по нашему – губернатор), управлявал провинция на Римската Империя и, разбира се, според закона не могъл да бъде християнин. Но и бащата, и майката на св. Димитрий, въпреки официалните забрани, тайно изповядвали християнството и, очевидно,  са възпитали и сина във вярата Христова.

Източник: 
www.1.sv-luka.ru

КОГАТО ПОВЕЧЕ НЯМА НАДЕЖДА: ЗА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА СИНА НА ВДОВИЦАТА

Автор: 
Протоиерей Павел Великанов

 

Има няколко момента, на които е добре да се спрем. Първият е, че Господ се обръща към нещастната жена с думи на утешение, той ѝ казва: „Не плачи”. Ние често се опитваме да помогнем на хора, които се намират в сложна житейска ситуация, стараем се да ги ободрим, подкрепим. Но по-далеч от благородните и красиви дума не отиваме.

Източник: 
www.pravmir.ru