Амвон

РОЖДЕНИЕ НА ЧЕСТНИЯ СЛАВЕН ПРОРОК, ПРЕДТЕЧА И КРЪСТИТЕЛ ГОСПОДЕН ЙОАН

Автор: 
Митрополит Методий (Немцов)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Светата Църква тържествено отбелязва днешния празник според устава и според установената традиция, възпоменавайки това велико служение, с което дошъл в света Предтечата Господен Йоан. По думите на Христа, „между родените от жени не се е явил по-голям от Иоана Кръстителя” (Мат. 11:11). Той пръв е казал: „покайте се, защото се приближи Царството Небесно” (Мат. 3:2).

Източник: 
www.serafim-kupchino.ru

ПЪТ ХРИСТОВ (НЕДЕЛЯ ВТОРА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА)

Автор: 
Киевски митрополит Владимир (Сабодан)

В днешното евангелско четиво особено поучително за нас е безграничното снизхождение към хората на Господа на Славата, Твореца на небето и земята, безначалния, всемогъщ, живеещ в непристъпна светлина.

Източник: 
Източник: www.mitropolit.kiev.u

ПЪТ ХРИСТОВ (НЕДЕЛЯ ВТОРА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА)

Автор: 
Киевски митрополит Владимир (Сабодан)

В днешното евангелско четиво особено поучително за нас е безграничното снизхождение към хората на Господа на Славата, Твореца на небето и земята, безначалния, всемогъщ, живеещ в непристъпна светлина.

Източник: 
www.mitropolit.kiev.ua

ПАМЕТТА НА ВСИЧКИ СВЕТИИ (НЕДЕЛЯ ПЪРВА СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА)

Автор: 
Киевски митрополит Владимир (Сабодан)

По­чи­та­нето на све­тците и мо­лит­ве­ното об­ръ­ща­не към тях e eдна от най-древните тради­ции на Църк­вата, коя­то се съ­хра­нява още от апо­стол­ски вре­мена. Има несправедливи об­ви­не­ния по ад­рес на Църк­вата, че тя уж се по­кла­ня на хората на­рав­но с Бо­га, на­ру­шавайки за­по­ведта на Гос­под­а: „На Гос­по­да, твоя Бо­г се по­кла­няй и само на Него” (Втор. 6:13; Мат. 4:10).

Източник: 
www.mitropolit.kiev.ua

ПРОПОВЕД НА ПРАЗНИКА СВЕТИ ДУХ

Автор: 
Игумен Теофилакт (Безукладников)

Ние говорим, че в деня на Светата Петдесетница Дух Свети слязъл върху апостолите. Навярно този израз предизвиква у някого недоразумение: как може да слезе Дух Свети, когато Той и така навсякъде присъства, всичко изпълва?  И, действително, светите отци казват, че подобен израз се използва в Църквата, за да покаже особените действия на Светия Дух.

Източник: 
www.n-jerusalem.ru

Празникът на Света Троица, Петдесетница

Автор: 
Протойерей Алексей Умински

В името на Отца, Сина и Светия Дух! Днешният ден, който ние наричаме Празникът на Света Троица, ни открива смисълът на нашето богопочитане, на нашето богопоклонение, на нашето обръщане към Бога.

Източник: 
www.trinity-church.ru

ЗАДУШНИЦА ПРЕДИ ПЕТДЕСЕТНИЦА

Автор: 
Протойерей Борис Балашов

„Истина, истина ви казвам: който слуша словото Ми и вярва в Оногова, Който Ме е пратил, има живот вечен, и на съд не дохожда, а е минал от смърт към живот. Истина, истина ви казвам: иде час, и дошъл е вече, когато мъртвите ще чуят гласа на Сина Божий и, като чуят, ще оживеят. Защото, както Отец има живот в Себе Си, тъй даде и на Сина да има живот в Себе Си; и даде Му власт да извършва и съд, защото е Син Човечески.

Източник: 
www.duhovnyybiser.ru

СЛОВО СЛЕД ЛИТУРГИЯТА В НЕДЕЛЯ СЕДМА СЛЕД ПАСХА

Автор: 
Московски и на цяла Русия патриарх Кирил

Днес по време на Литургията ние четохме откъса от 17-та глава на Евангелието от Иоана (ст. 1-13). Тази глава по своето значение, по дълбината на откровението, по своята важност не може да се сравни с никакво друго място от Евангелието. Тук Господ ни открива така ясно, заради какво Той е отдал Своя живот, бидейки Син Човечески; и едновременно Той ни открива тайната на Своето Божество.

Източник: 
www.patriarchia.ru

СЛОВО НА ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Автор: 
Протойерей Андрей Лемешонок

Пътят на християнина – това е път към Небето. Човек, роден на земята, трябва на нея да срещне Бога. Тук човек трябва да победи света, който утвърждава закона на смъртта, да победи своята плът, която рано или късно също ще стане земя. Човек трябва да се възнесе на Небето.

Източник: 
www. obitel-minsk.by

ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА СЛЕПОРОДЕНИЯ (Ин. 9:1-38)

Автор: 
Протойерей Алексей Умински

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес ние чухме последното пасхално четиво, което ни предлага Църквата. То е посветено на слепородения. Ние вече чухме четивото за разслабления, ние чухме повествованието за самарянката. Подредбата на тези евангелски откъси има дълбок смисъл. Всеки трябва да се взре в себе си внимателно и да се види в истинска светлина: „А какви са плодовете на моя пост? Как постът, който аз проведох съвсем неотдавна, ме преобрази? Какво в мене е новото?

Източник: 
www.trinity-church.ru