Амвон

СЛОВО НА ВЕЛИКОТО ПОВЕЧЕРИЕ С ЧЕТЕНЕ ПОКАЙНИЯ КАНОН НА ПРЕП. АНДРЕЙ КРИТСКИ В ЧЕТВЪРТЪК НА ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ

Автор: 
Митрополит Меркурий (Иванов)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! В продължение на цялата седмица, по-точно четири дни, ние с вас, според църковния устав, четохме великия покаен канон на св. Андрей Критски. И след края на богослужението размишлявахме за покаянието, за поста, припомняйки си, че нашият Господ и Спасител е смисъл и съдържание на целия ни живот, към Него е насочен нашият стремеж, Той е мерило за нашия живот и наше оправдание и наше спасение.

Източник: 
www.rostoveparhia.ru

СЛОВО В СРЯДА НА ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ

Автор: 
Митрополит Меркурий (Иванов)

В името на Отца и Сина и Светия Дух!

Източник: 
www.rostoveparhia.ru

МИЛОСТ БОЖИЯ (В първия ден на Великия пост)

Автор: 
Киевски митрополит Владимир

"Помилуй ме, Боже, помилуй ме!”. Каква кратка и съдържателна молитва! Колко смисъл има в нея, колко дълбочина и умиление! С тези кратки думи, започвайки от днешната вечер, ние многократно изпросваме от Бога Неговата неизказана милост. Ние просим Той да ни прати милост, да ни покрие с нея, да ни помилва.

Източник: 
www.mitropolit.kiev.ua

СЛОВО СЛЕД ВЕЛИКОТО ПОВЕЧЕРИЕ С ЧЕТЕНЕ НА КАНОНА НА ПРЕП. АНДРЕЙ КРИТСКИ ВЪВ ВТОРНИК НА ПЪРВАТА СЕДМИЦА НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ

Автор: 
Протойерей Сергий Храпицки

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Днес вече е втората вечер на Великия спасителен пост. Ние с вас на великото повечерие се молихме с големи поклони. Величието на покаянието се изразява от Църквата в канона, който се чете в първите четири вечери на Великия пост - Великия покаен канон на преподобни Андрей Критски.

Източник: 
www.obitel-minsk.by

НЕДЕЛЯ НА ВСЕОПРОЩЕНИЕТО

Автор: 
Киевски митрополит Владимир

С устата на великите пророци Натан, Иона и други словото Божие призовавало и ни призовава към покаяние. Предтечата Господен Йоан и Сам нашият Господ Иисус Христос добавя към този призив: „Покайте се, защото се приближи Царството Небесно” (Мат. 3:2; 4:17).

Източник: 
www.mitropolit.kiev.ua

ГОСПОД ОЧАКВА ДА БЪДЕМ ЧОВЕКОЛЮБИВИ И СЪСТРАДАТЕЛНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАШИТЕ БРАТЯ (слово в Неделя за Страшния съд)

Автор: 
Митрополит Иларион (Алфеев)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! Седмица преди началото на Великия пост Църквата ни припомня думите на Господа Иисуса Христа за Страшния Съд. Днешният неделен ден се нарича Неделя за Страшния Съд, защото днес на богослужението звучат думите, напомнящи на всеки от нас за човешкия дълг по отношение на ближните. Господ казва, че когато дойде Съдията в слава, едни хора ще бъдат поставени отдясно на него, а други - отляво.

Източник: 
www.mospat.ru

ПРОПОВЕД НА ЗАДУШНИЦА

Автор: 
Йеродякон Гавриил (Рожнов)

„Каква полза за човека, ако придобие цял свят, а повреди на душата си…” (Мат.

Източник: 
www.optina.ru

СЛОВО НА ПРАЗНИКА НА СВЕЩЕНОМЪЧЕНИК ХАРАЛАМПИЙ

Автор: 
Епископ Теофилакт (Курьянов)

Скъпи братя и сестри, топло и сърдечно ви поздравявам с празника на свещеномъченик Харалампий. Мъченик Харалампий живял в края на втори век. Той бил удивителен човек, неговата вяра удивлявала всички и даже неговите мъчители. Днес, в деня, когато честваме неговата памет, аз препрочетох житието на св. Харалампий. От това житие можем да научим твърде много неща. Особено затрогна моите мисли и чувства едно повествование, което бих искал да припомня.

Източник: 
www.blago-kavkaz.ru

СЛОВО В НЕДЕЛЯ НА МИТАРЯ И ФАРИСЕЯ

Автор: 
Свети праведен Алексий Московски (Мечев)

Митар и фарисей дошли в църквата да се помолят. Фарисеят по време на своята молитва се хвалил с делата си и осъждал другите, а митарят с дълбоко съзнание за своето недостойнство се молил така: „Боже, бъди милостив към мене грешника!” (Лк. 18:13). Господ осъдил първия, а последния оправдал, казвайки: „Всеки, който превъзнася себе си, ще бъде унизен, а който се смирява, ще бъде въздигнат” (Лк. 18: 14).

Източник: 
www.pravmir.ru

СРЕЩА С БОГА (проповед на Сретение Господне)

Автор: 
Киевски митрополит Владимир

На пра­вед­ния Си­ме­о­н би­ло обе­ща­но, че той няма да ум­ре, до­като не ви­ди Хри­ста Спа­си­те­ля. В четиридесетия ден след Ро­ж­де­ст­во Хри­сто­во Бо­жията Майка, Пре­чис­тата Де­ва Ма­рия, според оби­чая до­нес­ла Своя Бо­же­ст­вен­ Мла­дене­ц в храма. В това вре­ме в хра­ма бил ста­рецът Си­ме­он. Той поз­нал Хри­ста Спа­си­те­ля, взел Го в своите ръце и про­из­несъл див­ната, и досега по­вта­ряна от нас мо­лит­ва: „Сега отпущаш Твоя раб, Вла­ди­ко...

Източник: 
www.mitropolit.kiev.ua