Амвон

НИЩО НЕ ТРЯБВА ДА Е ЗА НАС ПО-СКЪПО ОТ БОЖИЯТА ЛЮБОВ

Автор: 
Митрополит Иларион (Алфеев)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! На Велика сряда ние възпоменаваме вечерята във Витания, на която към Господ се приближила жена-грешница, донесла алабастрен съд с драгоценно миро, възливала го върху нозете на Спасителя и ги отривала с косите си, умивайки със сълзи. Един от учениците, Юда Искариотски, виждайки това, казал: „Не е ли по-добре парите, прахосани за закупуване на това скъпоценно миро и съсъда, да бъдат раздадени на бедните” (вж. Мат. 26: 8-9).

Източник: 
www.mospat.ru

ПРОПОВЕД В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЕЛИКА СРЯДА

Автор: 
Московски и на цяла Русия патриарх Кирил

Скъпи отци, братя и сестри! Денят Велика сряда, т. е. утрешния ден, е посветен на забележително събитие – на това как Господ в навечерието на Своите страдания посетил дома на човек на име Симон (вж. Мат. 26:6-13). И ето по време на вечерната трапеза в този дом дошла жена с леко поведение и, разбила съсъда със скъпоценно миро, го изляла върху Господа и Спасителя.

Източник: 
www.patriarchia.ru

ПРОПОВЕД НА ВЕЛИКИ ВТОРНИК

Автор: 
Московски и на цяла Русия патриарх Кирил

Днес е особен ден, вторник на Страстната седмица, когато ние припомняме изречения и проповеди на Спасителя, които Той произнесъл в преддверието на Своите страдания, които били изпълнени с особена сила и най-дълбок смисъл (Мат. 24:36-26:2). Днешният ден е посветен на възпоменанието за тези слова на Спасителя, които свидетелстват пред нас за края на света, за края на историята, за Страшния съд и тези слова никого не могат да оставят безразличен.

Източник: 
www.patriarchia.ru

ПРОПОВЕД В НАВЕЧЕРИЕТО НА ВЕЛИКИ ВТОРНИК

Автор: 
Московски и на цяла Русия патриарх Кирил

В този ден се чeтат фрагменти от Евангелието, които са посветени на особените поучения на Господа и Спасителя (Мат. 22:15 - 23:39). Влизайки в Иерусалим в навечерието на Своите страдания, Той всяка вечер се уединявал със Своите ученици - апостолите, а денем посещавал храма и проповядвал.

Източник: 
www.patriarchia.ru

ЕДИНСТВЕНАТА СИЛА КОЯТО УДЪРЖА ЧОВЕШКИЯ ГРЯХ – ТОВА Е СИЛАТА НА БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ И НА БОЖЕСТВЕНАТА БЛАГОДАТ

Автор: 
Митрополит Иларион (Алфеев)

В името на Отца и Сина и Светия Дух! В понеделник на Страстната седмица ние слушаме евангелското четиво за това как нашият Господ Иисус Христос предсказвал на Своите ученици какво ще се случи преди края на този свят. Господ казва, че човечеството ще бъде застигнато от много бедствия: ще има войни, земетресения, ще въстане народ против народ и царство против царство, и че само заради избраните тези дни ще се съкратят, а иначе от бедствията не ще се спаси никаква плът (вж. Мат.

Източник: 
www.mospat.ru

САМО, КОГАТО ЧОВЕК СРЕЩА БОГА, ДУШАТА МУ СЕ НАСИЩА, УСПОКОЯВА И СЕ РАДВА

Автор: 
Митрополит Иларион (Алфеев)

Днес, когато се празнува Входът Господен в Иерусалим, на Литургията прозвучаха думите на апостол Павел, насочени към нас: „Радвайте се винаги в Господа; и пак ще кажа: радвайте се” (Филип. 4:4). Тези думи ни говорят за духовното състояние, в което са призвани да пребивават всички християни, - това е състояние на духовна радост.

Източник: 
mospat.ru

ЛАЗАРОВА СЪБОТА

Автор: 
Киевски митрополит Владимир

Малко преди Сво­ите кръ­ст­ни стра­да­ния Гос­под осъ­ще­ст­вил ед­но от най-уди­ви­тел­ните чу­деса. Намирайки се от тази ст­ра­на на Йор­да­н, Гос­под чул тъжната вест за те­жката болест на Своя приятел Ла­за­р, род­ния бра­т на Мар­та и Ма­рия. Гос­под обичал това семейство и дъл­бо­ко се опе­ча­лил­ от тази вес­т.

Източник: 
www.mitropolit.kiev.ua

НЯКОЛКО СЪЛЗИ ВМЕСТО ПРОПОВЕД (Пета Неделя на Великия пост – на преп. Мария Египетска)

Автор: 
Свещеник Владимир Дойчев

"Покажи ми, Господи, Твоето съкровище, което си скрил в пустинята" - говорел някога авва Зосима като искал отново да зърне преподобната Мария Египетска. Така и аз викам заедно с него: „Покажи ми, Господи, светата праведница, този ангел в плът, с когото целият свят не е достоен да се сравни!”

ПРЕОДОЛЕЛИ СТРАХА (Неделя Пета на Великия пост, на преподобна Мария Египетска)

Автор: 
Протойерей Сергий Ганьковски

В името на Отца и Сина и Светия Дух! От първите думи на днешното Евангелие ние узнаваме какво чувствали, какво преживявали най-близките до Христос хора, Неговите любими ученици и апостоли, когато вървели с Него заедно в последния Му път към Йерусалим. Ние с изумление разбираме, че се страхували: „Когато бяха на път, възлизайки за Йерусалим, Иисус вървеше пред тях, а те бяха смаяни; и следвайки подире Му, бояха се” (Мк.10:32).

Източник: 
www.st-nikolas.orthodoxy.ru

ПРОПОВЕД В 4-ТА НЕДЕЛЯ НА ВЕЛИКИЯ ПОСТ

Автор: 
Протойерей Александър Ильяшенко

Поздравявам ви, братя и сестри, с неделния ден, който е посветен на паметта на Йоан Лествичник – велик подвижник на древността, аскет, учител на Църквата, който е оставил своето произведение „Лествица” за духовно възрастване. Този път на духовно усъвършенстване е изминат и опитно описан от него самия.

Източник: 
www.vsemspas.ru