Свещенство

НАСТАВНИЦИ НА СМИРЕНИЕТО

Автор: 
Свещеник Дмитрий Шишкин

Апостол Павел казва: „Помнете вашите наставници” (Евр.13:7). Обикновено ние наричаме наставници хората, които са оказали положително влияние върху нашия живот. Като правило това са хора, които добре познаваме… Но не винаги се случва така. Аз с благодарност си спомням хора, които съм познавал съвсем бегло, но ги смятам за мои истински наставници в основното „деяние” на християнина – смирението.

Свещенство

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Източник: 
Нашата вяра