Елеосвещение

Елеосвещението - лек за тялото и за душата

Автор: 
Свещ. Владимир Симонов

„Болен ли е някой между вас, нека повика презвитерите църковни, и те да се помолят над него, като го помажат с елей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне; и ако грехове е сторил, ще му се простят” /Иак. 5:14/.

Елеосвещение

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Източник: 
Нашата вяра