Пост

ПОСТЪТ И МОЛИТВАТА: ПЪТЯТ НА ДУХОВНОТО ВЪЗХОЖДАНЕ (Защо светите отци отделят толкова много внимание на самопознанието)

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

Обстоятелството, което сякаш допринася за изтласкването на Бога от съвременния живот – това е силата на човека, неговата, както сега казват, „самодостатъчност”. Когато хората стават по-силни, намалява потребността им да се обръщат към Бога. Затова неслучайно религиозното чувство възраства тогава, когато човекът или обществото преминават през различен род драматични събития, сътресения, катаклизми.

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М.,2017

Дискусия "Православната аскеза. Какъв е смисълът?", на 19 март 2019 в ателие-книжарница "Къща за птици" в София

„Подвизавайте се да влезете през тесните врата; защото, казвам ви, мнозина ще поискат да влязат, и не ще смогнат." (Лук. 13:24)

„Бъдете будни!", „Подвизавайте се!", „Полагайте усилия!" - това са все призиви, които директно или косвено ни отправя Самият Христос, както и Неговите ученици.

Източник: 
Портал Православие.БГ и Ателие-книжарница "Къща за птици"

В столичния храм "Св. София" ще бъде представена нова книга с проповеди на Руския патриарх Кирил

Сборникът с великопостни проповеди „ТАЙНАТА НА ПОКАЯНИЕТО” на Патриарх Московски и на цяла Русия КИРИЛ излезе на български език. Книгата се издава от Руското подворие в София по повод 70-годишнината на Негово Светейшество патриарх Кирил. Преводът от руското издание е на иконом Йоан Карамихалев от столичния храм „Света София”.

Дискусия по две от темите на предстоящия Всеправославен събор: на 21 март 2016 г. в ателие-книжарница "Къща за птици" в София

В рамките на вече станалата традиционна поредица срещи „Православие и съвремие" в три поредни месеца Православие.БГ инициира дискусии по темите, избрани за обсъждане на предстоящия Всеправославен събор (който ще се проведе през юни на остров Крит).

Източник: 
Православие.БГ

Вечер на великопостните песнопения: на 19 февруари 2016 г., в храм "Св. Троица" в София (бул. К. Величков и ул. Цар Симеон)

Музикална подготовка за предстоящия 40-дневен път - от покайния канон на св. Андрей Критски до Голгота.

Рецитал от византийски напеви. Подбор и интепретация: Никола Антонов.

Източник: 
Byzantine chant ensemble "Trisagion" (Τρισάγιον)

Великият пост – време за духовно просветление и изцеление

Автор: 
Дарина Григорова, 24 февруари 2014

Неделя Сиропустна или Сирни Заговезни е последният ден преди началото на Великия пост. Известна е още като „неделя на всеопрощението". Тогава всички православни християни се обръщат един към друг за прошка с надеждата по този начин и греховете им да бъдат опростени. Някога, след вечерната служба, родовете се събирали, младите смирено искали прошка от старите и обратното.

Източник: 
БНР Радио България

Как да прекараме Петровия пост

Автор: 
Александра Карамихалева

Дни наред живяхме сякаш в безвремието. Изживяхме радостните дни на Възкресението; припомнихме си 40-те дни, в които възкръсналият Христос е сред Своите верни последователи; чухме на Възнесение думите Му: „ще приемете сила, кога слезе върху ви Дух Светий; и ще Ми бъдете свидетели... до край-земя” (Деян. 1:8); станахме свидетели на изпълнението на обещанието на Господа и заедно с апостолите посрещнахме Утешителя в сърцата си.

КОГА ПАДНЕМ В ИЗКУШЕНИЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Как­во пред­с­тав­ля­ват из­ку­ше­ни­я­та, ка­къв е тех­ни­ят из­точ­ник и как да се бо­рим с тях? То­ва са въп­ро­си­те, на ко­и­то ще по­тър­сим от­го­вор, за­що­то ма­кар ве­че да сме пре­по­ло­ви­ли Рож­дес­т­вен­с­кия пост, бор­ба­та с из­ку­ше­ни­я­та не стих­ва през це­лия ни жи­вот, до­ри в смър­т­ния ни час.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

ПОСТЪТ НА ЧУВСТВАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

По все­об­що мне­ние на све­ти­те от­ци ко­ре­ни­те на пос­та тряб­ва да тър­сим още в зо­ра­та на чо­ве­чес­т­во­то, в за­по­вед­та, ко­я­то Бог дал на пър­ва­та чо­веш­ка двой­ка ­ да не ядат от дър­во­то за поз­на­ва­не на доб­ро­то и зло­то. Спо­ред св.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"

ПОСТЪТ И ЗНАЧЕНИЕТО НА НЕЗНАЧИМИТЕ НЕЩА

Автор: 
Александра Карамихалева

Окайваме се колко суетен и празен е животът ни, как нищо не ни радва, нищо не ни вълнува, как се носим по течението, а грижите и задълженията ни давят...

Източник: 
книгата "През очите на вярата"