Покаяние

ДА НЕ ГУБИМ УПОВАНИЕ НА БОГА (За това, че покаянието и молитвата побеждават унинието)

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

На всеки човек му се налага в живота да се сблъсква с такова тежко душевно състояние, което на светоотечески език се нарича униние. Чувството на униние е познато едва ли не на всеки човек, обаче често под униние ние подразбираме съвсем не това, което то всъщност е.

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М.,2017

ЗА ПОКАЯНИЕТО

Автор: 
Св. Силуан Атонски

Когато плачем за греховете си и смиряваме душите си, нямаме видения, а и самата душа не желае да има такива. А когато оставим плача и смирението, виденията идват и ние спокойно можем лесно да се увлечем по тях.

МОЯТА ВИНА

Автор: 
Иван Илин

Не, аз още не съм се научил да разпознавам и да нося своята вина. За това са ми необходими повече мъжество и смирение. Но може би някой ден все пак ще се науча.

С ПОКАЙНО ЧУВСТВО /ЗА ЛЮБОВТА/

Автор: 
Йордан Рангелов

 Няколко думи искам да кажа

с надеждата да са добри,

дано да ме опази Господ от тонажа

ПОКАЕН ВОПЪЛ

Господи, Вседържителю, Боже на отците ни, на Авраама, Исаака, Иакова и на тяхното праведно потомство, Който си сътворил небето и земята с всичкото им благолепие, Който си свързал морето с думата на Твоята заповед, заключил си бездната и си я запечатал със страшното и славно Твое име, от което всички се боят, и треперят от лицето на силата Ти, защото никой не може да устои пред великолепието на славата Ти, и неизтърпим е гневът при Твоята заплаха против грешниците!

ЗА ПОКАЯНИЕТО

Автор: 
Прот. Валентин Свенцицкий

Постът е време, в което вярващите чрез тайнството покаяние се омиват от своите тежки и малки прегрешения. Но колко трудно е да се научиш да се каеш, колко трудно е искрено да възненавидиш греха! И колко е трудно не само да назовеш греха, но и да го видиш с вътрешното си око, да го изправиш пред съда на своята съвест, действително да се засрамиш за него.

Източник: 
Беседы о духовной жизни

ОЩЕ НЕЩО ЗА ПРОШКАТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Отново сме изправени пред Великия пост, а с това и пред необходимостта да поискаме и да дадем прошка на ближните си за всичко, което омрачава душата ни: разочарование, огорчение, стаена враждебност, недоверие, завист, страх... Да простим за нападките, подигравките, заплахите, за посегателствата срещу авторитета ни, репутацията ни, правата ни, удобството ни ­ всичко. “Ще простя всичко освен...” не е истинска прошка. “Ще простя, ако...” ­ също.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"