Целта на християнския живот

ЦЪРКВАТА КАТО ПОСРЕДНИК В СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

Автор: 
Иконом Йоан Карамихалев

Много хора, дори такива, които наричат себе си християни, заявяват: „Аз вярвам в Бога, но не ходя на църква”. Те считат Църквата за една ненужна институция, пълна с всевъзможни забрани и ограничения, изискваща твърде много от човека. „За какво са нужни тези тайнства, обреди (или както ги наричат те: „церемонии и ритуали”), канони, догми, пости и пр.” – питат подобни хора. Те казват още: „На мен не ми е нужен посредник в отношенията ми с Бога”.

Поучения от светите Отци

Автор: 
Подбор и превод от гръцки: Силва МАРИНОВА

„Характерно за душата, обичаща Бога, е да покорява всичко човешко на божественото”. Св. Григорий Богослов

„Когато паднете, братя, в разни изкушения, да го смятате за голяма радост”. Св. Максим Изповедник

„Майката на всички блага и отличителен белег на учениците на Иисус, и силата, която държи целия ни живот, е любовта”. Св. Йоан Златоуст

КРИЗА НА СРЕДНАТА ВЪЗРАСТ

Автор: 
Александра КАРАМИХАЛЕВА

"Когато бях младенец, като младенец говорех, като младенец мислех и като младенец разсъждавах; а като станах мъж, оставих младенческото.” (1Кор. 13:11)

СЕМЕНАТА НА СЛОВОТО БОЖИЕ, ПОСЕТИ В СЪРЦАТА НА ХОРАТА ДА ДАДАТ ПЛОД СТОКРАТЕН

Автор: 
Интервю: Александра КАРАМИХАЛЕВА

- Ваше Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­во, при въд­во­ря­ва­не­то Ви на мит­ро­по­лит­с­ка­та ка­тед­ра Вие мно­гок­рат­но спо­ме­на­вах­те име­то на Ва­шия ду­хо­вен отец и пред­шес­т­ве­ник, мит­ро­по­лит На­та­на­ил. Це­ли­ят Ви ду­хо­вен път е бе­ля­зан от не­го­ва­та лич­ност. Кои са най-важ­ни­те уро­ци, ко­и­то Ви пре­по­да­де той, ко­и­то ще Ви пос­лу­жат и в пред­с­то­я­що­то Ви мит­ро­по­лит­с­ко слу­же­ние?

Източник: 
"Църковен вестник" бр. 4/2014г.

Защо мнозина не успяват по пътя към обожението?

Автор: 
Aрхим. Георги Капсанис

Макар, че като хора сме приели призванието за тази велика цел – да се съединим с Бога, да станем богове по благодат и да се радваме на това велико благословение, за което нашият Творец ни е създал, ние често живеем така, сякаш тази най-възвишена и най-голяма цел не съществува. Ето защо нашият живот е изпълнен с неуспехи и провали.

Източник: 
"Обожението като цел на човешкия живот"

СТАРОСТТА - ПРЕДВЕРИЕ КЪМ ЖИВОТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Какво е старостта? Тежка и продължителна зима, за която отрано трябва да се подготвим, или дългоочаквана пролет, прелюдия към същинския живот на пребогатото слънчево лято, когато никой не оскъдява, каквото е животът в Бога?

Същността на духовния живот е в претворяването на страстите в добродетели - интервю

Автор: 
Интервюто взе: Александра Карамихалева

Интервю с архим. Емилиянос Казанджидис от манастира „Св. Панталеймон”, Агиа Ларисис, епархия Димитриада и Алмиру – Еладска православна църква.

ЗА ПРИЗВАНИЕТО НА ХРИСТИЯНИТЕ

Автор: 
Св. Никодим Светогорец

Обръщам се към всеки християнин: Кой си ти, който днес си влязъл в храма? Само по името познавам, че си християнин, от нищо друго това не се вижда. Ако те попитат кой е Христос, в Когото вярваш, ще се окаже, че не можеш нищо смислено да отговориш...

За нетлението и чудотворството на светите мощи

Автор: 
Александра Карамихалева

За­що Бог, въп­ре­ки при­род­ни­те за­ко­ни ус­та­но­ве­ни от Са­мия Не­го, да­ря­ва те­ла­та на ня­кои пра­вед­ни­ци с нет­ле­ние? Те още при­жи­ве са през­ре­ли плът­та си и всич­ко, ко­е­то е от нея в име­то на веч­ния жи­вот в еди­не­ние с Бо­га.

Слово за малките добрини

Автор: 
Архимандрит Йоан Крестянкин

Мнозина смятат, че да живееш според вярата и да изпълняваш Божията воля е трудно. В действителност е много лесно. Нужно е само да обърнеш внимание на дреболиите, на незначителните неща и да се стараеш да не съгрешаваш в малкото. Това е най-лесният и прост начин да навлезеш в духовния свят и се приближиш към Бога.