Духовен живот

ДА ОТВОРИМ ДУШАТА СИ ЗА ПОСРЕЩАНЕ НА БОЖЕСТВЕНАТА БЛАГОДАТ (За синергията между Бога и човека)

Автор: 
Московски и на цяла Русия Патриарх Кирил

 

Източник: 
Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ, Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании, М.,2017

На 20 октомври 2015 в Книжен център Greenwich в София ще се състои премиерата на новата книга на Ивинела Самуилова "Гатанки от небето"

Издателска къща ХЕРМЕС има удоволствието да Ви покани на премиерата на „Гатанки от небето"

Източник: 
ИК "Хермес"

СЪВЕСТ

Автор: 
Протойерей Йоан Карамихалев

Оп­ре­де­ле­ние и про­из­ход на съ­вест­та.

Източник: 
"Записки по православна християнска етика", С., 2010 г.

Главното в духовния живот е вярата в Божия промисъл

Автор: 
Прот. Емил ПАРАЛИНГОВ

Прочетох тези думи на забележителния духовен старец архим. Йоан Крестянкин в една негова беседа и те много ме впечатлиха. Вероятно съм ги чел или чувал много пъти под една или друга форма, но ето, едва сега те ме накараха да се замисля над тях. Да се замисля за

Беседи с един кавказки пустинник

Всичките самооправдания се свеждат до това, че няма кого да слушаме.

+++

Източник: 
Книгата "Беседи с един кавказки пустинник"

До къде води липсата на християнско възпитание

Автор: 
Преподобни Симеон Нови Богослов (Х-ХІ век)

За това, че никой, преди самият той да бъде роден и просветен от духовен отец, не трябва да ръководи или учи другите

Беседи с един кавказки пустинник

Вижте как расте сегашното поколение. Нещастните съвременни дечица! Те още от най-ранна възраст се запознават с всевъзможни злини, включително чрез телевизията и другите медии. А като пораснат, осъществяват това зло в живота си. Изглежда някой много се старае да създава всички условия за развитие на беззаконието у съвременното човечество. Затова днешните деца имат в душите си несравнимо повече посят грях, отколкото връстниците им напр. от ХІХ век.

Източник: 
Беседи с един кавказки пустинник

Из духовното наследство на сръбския старец Тадей Витовнишки (1914-2003 г.)

Автор: 
Старец Тадей Витовнишки

С каквито мисли се занимаваме, такъв ни е животът

С каквито мисли се занимаваме, такъв ни е и животът. Ако мислите ни са мирни, тихи, благородни и кротки, и жи­вотът ни ще е такъв. Ако обръщаме внимание на средата, в която живеем, ние влизаме в този мислен кръг, и тогава ня­маме мир и покой.

Всяко дело да посветим на Бога

Източник: 
книгата "Мир и радост в Светия Дух"

Представяне на книгата „Записки по православна християнска етика" на Седмицата на православната книга във Варна

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Тази година от 6 до 12 септември за 12-ти пореден път във Варна се проведе Седмицата на православната книга и научна конференция на тема "Исихастката традиция и съвременния църковен живот". Непосредствено след официалното откриване, бе представена новата книга на свещ. Йоан Карамихалев от храм „Св. София”, член на редакционния екип на сайта „Православна младеж” - "Записки по православна  християнска етика".

ВЕЛИКОТО ПОСЛУШАНИЕ

Автор: 
Александра Карамихалева

Ко­га­то че­тем ас­ке­ти­чес­ка ли­те­ра­ту­ра за ду­хов­ни стар­ци и тех­ни­те пос­луш­ни­ци, в нас се раз­га­ря ед­на сво­е­об­раз­на ду­хов­на ро­ман­ти­ка. Ис­ка ни се и ние да има­ме та­къв свят и про­зор­лив ста­рец, кой­то без­пог­реш­но да ни во­ди по пъ­тя на спа­се­ни­е­то.

Източник: 
книгата "През очите на вярата"