Духовен живот

СЪВЕСТ

Автор: 
Протойерей Йоан Карамихалев

Оп­ре­де­ле­ние и про­из­ход на съ­вест­та.

Източник: 
"Записки по православна християнска етика", С., 2010 г.

Предколедно за радостта в Господа с проф. Георги Каприев в предаването "Срещи" на БНР Радио Пловдив

Автор: 
Людмила Сугарева, 13 декември 2014

Какво става с радостта в Господа? С онова спокойно, смирено, радостно и свободно стоене пред Бога? Защо днес се търси святост, която дава много, но не изисква нищо?
И още много въпроси 12 дни пред Рождество Христово в разговор с проф. Георги Каприев в "Срещи"-те на 13 декември от 9.00 часа.

Източник: 
БНР Радио Пловдив

Изкуството да живееш просто

Автор: 
Свещ. Ясен Шинев

“Простотата разкрива, а сложността измъчва.” Св. Филарет Московски

Главното в духовния живот е вярата в Божия промисъл

Автор: 
Прот. Емил ПАРАЛИНГОВ

Прочетох тези думи на забележителния духовен старец архим. Йоан Крестянкин в една негова беседа и те много ме впечатлиха. Вероятно съм ги чел или чувал много пъти под една или друга форма, но ето, едва сега те ме накараха да се замисля над тях. Да се замисля за

За една свята обител

Някъде във вътрешността на Русия преди революцията имало манастир, за който в околността се носела лоша мълва. Казвали, че монасите там са все мързеливци и пияници. По време на гражданската война в близкото градче дошли червените. Те събрали жителите на пазарния площад и докарали монасите под конвой.

Източник: 
„Не светите светии”, архим Тихон ШЕВКУНОВ

За молитвата и лисичето

В Египет, където в дълбока християнска древност е имало много велики манастири, един монах дружал с прост и безкнижен селянин фелах. Веднъж селянинът казал на монаха:

Източник: 
„Не светите светии”, архим Тихон ШЕВКУНОВ

СЕМЕНАТА НА СЛОВОТО БОЖИЕ, ПОСЕТИ В СЪРЦАТА НА ХОРАТА ДА ДАДАТ ПЛОД СТОКРАТЕН

Автор: 
Интервю: Александра КАРАМИХАЛЕВА

- Ваше Ви­со­коп­ре­ос­ве­щен­с­т­во, при въд­во­ря­ва­не­то Ви на мит­ро­по­лит­с­ка­та ка­тед­ра Вие мно­гок­рат­но спо­ме­на­вах­те име­то на Ва­шия ду­хо­вен отец и пред­шес­т­ве­ник, мит­ро­по­лит На­та­на­ил. Це­ли­ят Ви ду­хо­вен път е бе­ля­зан от не­го­ва­та лич­ност. Кои са най-важ­ни­те уро­ци, ко­и­то Ви пре­по­да­де той, ко­и­то ще Ви пос­лу­жат и в пред­с­то­я­що­то Ви мит­ро­по­лит­с­ко слу­же­ние?

Източник: 
"Църковен вестник" бр. 4/2014г.

Поучения на стареца Ефрем Филотейски за осъждането

Голямо зло е клеветата. Както малкият рул на кораба го насочва натам, накъдето иска, така и езикът води човека към добро или към зло. Светите отци много са порицавали осъждането на чуждите грехове, немощи и лоши привички.

ПОУЧИТЕЛНИ ИСТОРИИ ОТ ЖИВОТА НА ДРЕВНИ ХРИСТИЯНСКИ ПОДВИЖНИЦИ

Някакъв светски мъдрец дошъл при един старец. Видял, че у него няма нищо, освен Библията, той му подарил свой собствен библейски коментар. След година отново дошъл при стареца и попитал:
- Отче, помогна ли ти моята книга по-добре да разбереш Библията?
- Напротив - отвърнал старецът, - наложи ми се да се обръщам към Библията, за да разбера твоята книга.

Великият пост – време за духовно просветление и изцеление

Автор: 
Дарина Григорова, 24 февруари 2014

Неделя Сиропустна или Сирни Заговезни е последният ден преди началото на Великия пост. Известна е още като „неделя на всеопрощението". Тогава всички православни християни се обръщат един към друг за прошка с надеждата по този начин и греховете им да бъдат опростени. Някога, след вечерната служба, родовете се събирали, младите смирено искали прошка от старите и обратното.

Източник: 
БНР Радио България