Духовен живот

Защо мнозина не успяват по пътя към обожението?

Автор: 
Aрхим. Георги Капсанис

Макар, че като хора сме приели призванието за тази велика цел – да се съединим с Бога, да станем богове по благодат и да се радваме на това велико благословение, за което нашият Творец ни е създал, ние често живеем така, сякаш тази най-възвишена и най-голяма цел не съществува. Ето защо нашият живот е изпълнен с неуспехи и провали.

Източник: 
"Обожението като цел на човешкия живот"

Великото послушанието

Автор: 
Александра Карамихалева

Ко­га­то че­тем ас­ке­ти­чес­ка ли­те­ра­ту­ра за ду­хов­ни стар­ци и тех­ни­те пос­луш­ни­ци, в нас се раз­га­ря ед­на сво­е­об­раз­на ду­хов­на ро­ман­ти­ка. Ис­ка ни се и ние да има­ме та­къв свят и про­зор­лив ста­рец, кой­то без­пог­реш­но да ни во­ди по пъ­тя на спа­се­ни­е­то.

Пътят на зрелостта

Автор: 
Мария Иванова

СТАРОСТТА - ПРЕДВЕРИЕ КЪМ ЖИВОТА

Автор: 
Александра Карамихалева

Какво е старостта? Тежка и продължителна зима, за която отрано трябва да се подготвим, или дългоочаквана пролет, прелюдия към същинския живот на пребогатото слънчево лято, когато никой не оскъдява, каквото е животът в Бога?

САМОУБИЕЦЪТ САМ СЕ ЗАЛИЧАВА ОТ „КНИГАТА НА ЖИВОТА”

Автор: 
Протойерей Йоан Карамихалев

Зачестиха самоубийствата в страната ни. Дали финансовата криза, която в последно време е всеобщото оправдание за почти всички сполетели ни беди, или липсата на перспективи, на ориентири в живота са основните причини за тях? Едва ли. Най-главната причина за самоубийствата е схващането, че човек след смъртта повече не съществува, че смъртта слага край на мъките. Невярващият в безсмъртието на душата не цени своя живот на този свят, защото не вижда в него висш смисъл.

Източник: 
в-к „Репортер”

Духовни наставления

Автор: 
Старец Йосиф Исихаст

Постът и всичко друго (бдение, молитва, сълзи на покаяние...), ако се управляват добре, са добродетели, които изпълняваме с труд и принуждение и така, от една страна, показваме на Бога нашето намерение, а от друга - противоборстваме на страстните пожелания...

Източник: 
Писма на стареца Йосиф Исихаст

Св. праведни Иов

Автор: 
Митрополит Антоний Сурожки

Да помислим за това, какво място Христос - Бог в Христа - заема в историята, било то в ограничената история на една човешка душа, на лична съдба, на семейство, или в необятната история на целия космос.

Беседи с един кавказки пустинник

Всичките самооправдания се свеждат до това, че няма кого да слушаме.

+++

Източник: 
Книгата "Беседи с един кавказки пустинник"

Гневете се, но не грешете

Автор: 
Александра КАРАМИХАЛЕВА

Ако някой ви заяви, че това, в което вярвате, е пълна глупост; ако някой настоява, че не сте прав в убежденията си, че нямате основание да се чувствате така, както се чувствате; ако някой е убеден, че по-добре от вас знае как да си гледате работата или да живеете живота си, дразните ли се? Аз ­ да. Гневът се разпалва в мене и ме подсеща, че не съм кой знае колко по-различна от разлаяно куче или настъпена змия. Но мога да бъда. Ако поиска.

Източник: 
Църковен вестник, брой 4/2005 г.