Преждеосвещена Света Литургия

ЗА ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНАТА ЛИТУРГИЯ

Автор: 
Прот. Александър Шмеман

От всички богослужебни правила, свързани с Великия пост, най- важно е да бъде разбрано правилото за забрана за извършване на Божествена литургия в делничните дни от седмицата, през цялото време на Великия пост. Уставът ясно гласи, че в никакъв случай не трябва да се извършва Божествена литургия от понеделник до петък включително, освен ако Благовещение не се падне в един от тези дни.

ПРЕЖДЕОСВЕЩЕНА СВ. ЛИТУРГИЯ

Автор: 
Макариополски епископ д-р Николай и архимандрит д-р Серафим

Тя не е в пъл­ния сми­съл тайн­с­т­во Ев­ха­рис­тия, а е ве­чер­ня с при­ча­ще­ние, при ко­е­то се упот­ре­бя­ват да­ро­ве, ос­ве­те­ни преж­де, т.е. по-ра­но, на по-ран­ш­на Зла­то­у­с­то­ва или Ва­си­ли­е­ва ли­тур­гия. За­то­ва тая ли­тур­гия се на­ри­ча „Преж­де­о­с­вя­щен­них“, т.е. ли­тур­гия на пре­дос­ве­те­ни­те да­ро­ве. Тя се из­вър­ш­ва, как­то ви­дях­ме, в сря­да и пе­тък през св.

Източник: 
Нашата вяра