Църковна история

Архиепископ Царицинский Дамиан (Говоров) и неговата просветителска дейност в България - част І

Автор: 
Андрей Александрович Кострюков*

Един от незаслужено забравените просветители на руската емиграция е архиепископ Царицински Дамиан (в света Димитрий Григоревич Говоров). Бъдещият архипастир е роден през 1855 г., завършил е Екатеринославската духовна семинария, ръкоположен е за йерей. През 1911 г. завършва Киевската духовна академия, постриган е в монашество възведен е в сан архимандрит и назначен за ректор на Кишиневската духовна семинария. През 1916 г.

СВЕТИ АМВРОСИЙ ИСПОВЕДНИК, КАТОЛИКОС-ПАТРИАРХ НА ГРУЗИЯ - 16/29 март

Автор: 
Прот. Захарий МАЧИТАДЗЕ

Свети Амвросий Изповедник (в света Висарион Хелая) се родил през 1861 г. Начално образование получил в богословското училище в Самегрело, а през 1885 г. завършил Тбилиската духовна семинария. През същата година бил ръкоположен за свещеник.

Източник: 
"Църковен вестник" бр. 6/2012

Интронизацията на Светейшия патриарх Максим

Автор: 
Александра Карамихалева

Преди 40 години, на 25 юни 1971 г., съгласно действащия Устав на БПЦ, Св. Синод в пълен състав избира трима митрополити, достойни за патриаршеския престол. Това са: Ловчанския митрополит Максим, Врачанския митрополит Паисий и Доростоло-Червенския митрополит Софроний. След като цялата предварителна каноническа процедура по организирането на патриаршески избирателен събор е проведена, той е свикан на 4 юли 1971 година.

„Никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели" - слово за Екзарх Йосиф І

Автор: 
Проватски Епископ ИГНАТИЙ

На 20 юни се навършиха 96 години (1915 г.) от кончината на Екзарх Йосиф. Роден в Калофер на 5 май 1840 г. със светското име Лазар Йовчев, той остава рано сирак и е отгледан от по-голямата си сестра. Учи първо в родния си град, а впоследствие във Френския католически лицей в Цариград и в Парижкия университет (знаменитата „Сорбона"), където от 1864 до 1867 г. следва във философско-литературния факултет, а от 1867 до 1870 - в юридическия.

Спомен за възрожденския духовник Аверкий Петрович

Автор: 
Петър БАЗАЙТОВ

Авер­кий Пет­ро­вич Бъ­зай­тов е ро­ден в град Со­пот меж­ду 1820 и 1825 го­ди­на. Кръ­щел­но­то му име ве­ро­ят­но е Ан­гел, про­ме­не­но при за­мо­наш­ва­не­то. Ба­щи­но­то му име със си­гур­ност е Пен­чев, про­ме­не­но в Сър­бия на Пет­ро­вич. За не­го най-ра­но съ­об­ща­ва Пет­ко Сла­вей­ков, че през 1842 г.

СТАРАТА ГОДИНА

Автор: 
Видинский митрополит Неофит (1868 – 1971)

„Оставете първия живот, вехтия човек, който тлее в пороците. Подновете духом ума си. Облечете се в новия човек, създаден по Бога в правда и в преподобие на истината”.

130 години от кончината на Ангел Иванов - Севлиевеца

Автор: 
Любомир Игнатов

През 2009 година се навършиха 200 години от рождението на бележития български църковно-музикален деец и издател на псалтикийни книги хаджи Ангел Иванов - Севлиевеца. През настоящата 2010 г. се навършват 130 години от кончината на бележития ни възрожденец.

Източник: 
bg-patriarshia.bg

БПЦ И НАЦИОНАЛНОТО НИ ОСВОБОЖДЕНИЕ

Автор: 
свещ. Кирил Тошев

От времето на своето основаване, Христовата църква има двустранна мисия. От една страна - да разпространява и разгаря правилната вяра в Бога, а от друга – да охранява тази вяра, свободата и морала на своите членове - християните. През 4в. св. Киприян Картагенски нарича  Църквата “майка” на християните.

Една неизвестна църковна прослава на победоносната българска армия от 1912 година

Автор: 
йеродякон Петър Граматиков

В деня на Тракия и Одрин, честван ежегодно на 26-тий март с идеята да се отдаде подобаваща почит на воините, дали живота си за свободата на отечеството, се огласява за първи път откриването от автора на настоящето (съучредител на Център за икуменически диалог “Св. Ап. Ерм” - Пловдив) на уникална приписка отпреди деветдесет и шест години в богослужебна книга, намираща се към днешна дата в библиотечния фонд на Пловдивската духовна семинария “Св. Св.

ОСВОБОДИТЕЛНАТА ВОЙНА – БЛАГОДАРНОСТ НА РУСКИЯ НАРОД ЗА ПРОСВЕТНОТО ВЛИЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Автор: 
Варненски и Великопреславски митрополит Кирил

На 14 ап­рил 1877 г. в гр. Ки­ши­нев и в по­ве­че­то хра­мо­ве на Ру­сия офи­ци­ал­но се про­чи­та и обя­вя­ва Ма­ни­фестът за обя­вя­ва­не на Ос­во­бо­ди­тел­на­та рус­ко-тур­с­ка вой­на 1877-1878 годи­на.

Източник: 
Църковен вестник