Амвон

ЗА СВЕТЕНАТА ВОДА

Автор: 
Свещ. Йоан Карамихалев

Братя и сестри! Не е далеч от нас времето, когато властващият тогава “научен” атеизъм се опитваше с помощта на псевдонаучни твърдения да отрече съществуването на Бога и противопоставяше науката на вярата в Бога.

СЪЗНАНИЕТО ЗА ГРЕХОВНОСТ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА БОЖИЯТА БЛАГОДАТ

Автор: 
Свещеник Иоан Карамихалев

Слово за Неделя след Рождество Христово

Дните преди Коледа

Автор: 
Протоиерей Ангел Ангелов

Дните преди Коледа – те са чудни и светли дни, изпълнени с напрегнато очакване на празника. Дни, които носят детски смях и множество желания, отправени към белобрадия старец. Това са дни, в които се променя сивотата на градския пейзаж, освежен с появата на някоя червена шапка върху фасадата на нечия сграда или пък с появата на големи пламтящи неонови свещи, които имат задачата да прикрият грозотата и мръсотията на сивия град.

Поучение в деня на Рождество Христово

Автор: 
Епископ Вениамин Милов

“Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение!” /Лука 2:14/